Spektrometar cirkularnog dikroizma i optičke rotacijske disperzije

CD-ORD spektrometar Jasco J-815

Spektrometar Jasco J-815 ima mogućnost snimanja spektara CD (cirkularnog dikroizma) te ORD (optičkog rotacijskog dikroizma) te simultano snimanje nekoliko varijanti UV/vis spektara.
Za vrijeme snimanja instrument je pod obaveznim protokom dušika, a koji podešava odgovorna osoba.
Spektralno područje: 180 - 900 nm
Dodatna oprema:
Peltier držač za kivete za kontrolu temperature uzorka u području 5 – 90°C, s točnošću 0,50°C.
Kivete optičkog puta: 0,1 mm; 0,2 mm; 1 mm; 5 mm; 10 mm.

Uvjeti korištenja
Rezervacija vremena snimanja po dogovoru s odgovornom osobom.

Cjenik (po satu)

Za korisnike s IRB-a    30,00 kn/h

Za korisnike u sustavu znanosti RH, ali izvan IRB-a    52,72 kn/h

Za korisnike izvan sustava znanosti RH     342,65 kn/h

Smještaj instrumenta:
Laboratorij za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju
IV. krilo, soba 1c

Kontakt:

Marijana Radić Stojković

Marijana Radić Stojković, dr.sc.

Viši znanstveni suradnik +385 1 457 1220
Ivo Piantanida

Ivo Piantanida, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1326