Spektrometar srednjeg infracrvenog zračenja

Spektrometar srednjeg infracrvenog zračenja

Fourier Transform Infrared (FTIR) spektrometar ABB Bomem MB102 ima mogućnost snimanja.infracrvenih spektara krutih i tekućih uzoraka u transmisiji i refleksiji te na različitim temperaturama u spektralnom području 4000 – 200 cm-1.

Dodatna oprema:

ATR (Attenuated Total Reflection) dodaci sa ili bez regulacije temperature s dijamantom, ZnSe ili Ge kao internim refleksijskim elementom.

Kontrola temperature krutog ili tekućeg uzorka u području 10 – 200°C uz točnost ± 0.1°C.

Uvjeti korištenja:

Rezervacija vremena snimanja po dogovoru s odgovornom osobom. 
Obavezan upis trajanja (u satima) korištenja instrumenta. 
 
Smještaj instrumenta:

Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju

IV. krilo, soba 13A

 

Cjenik (po satu)

Za korisnike s IRB-a   20,00 kn/h;

Za korisnike s IRB-a koji imaju naručitelja izvan sustava znanosti   25,16 Kn/h

Za korisnike u sustavu znanosti RH, ali izvan IRB-a   44,94 Kn/h;

Za korisnike izvan sustava znanosti RH   464,58 Kn/h.

 

Kontakt:

 

Lidija-Marija Tumir

Lidija-Marija Tumir, dr. sc.

Znanstvena suradnica +385 1 457 1220