Spektrometar ultraljubičastog i vidljivog zračenja

UV/vis spektrometar Varian Cari 100 Bio

UV / vis spektrometar Varian Cary 100 Bio ima mogućnost dvozračnog (double beam) i jednozračnog (single beam) snimanja.
Spektralno područje: 190 - 900 nm

Dodatna oprema:
Peltier držač za 12 kiveta
Kontrola magnetskog miješanja uzoraka
Kontrola temperature uzorka u području -10 – 150°C uz točnost 0,05°C.
Kivete optičkog puta: 0,1 mm; 0,2 mm; 1 mm; 5 mm; 10 mm
Uranjajuća proba s optičkim vlaknima duljine 2,5 m s promjenjivim optičkim putem (l=0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 5,0 cm)

Uvjeti korištenja:
Rezervacija vremena snimanja po dogovoru s odgovornom osobom.
Obavezan upis trajanja (u satima) korištenja instrumenta.
 
Smještaj instrumenta:
Laboratorij za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju
IV. krilo, soba 1c

Cjenik (po satu)
Za korisnike s IRB-a   5,00 kn/h
Za korisnike u sustavu znanosti RH, ali izvan IRB-a   8,78 kn/h
Za korisnike izvan sustava znanosti RH   263,58 kn/h
 
Kontakt:

Lidija-Marija Tumir

Lidija-Marija Tumir, dr. sc.

Znanstvena suradnica +385 1 457 1220
Ivo Piantanida

Ivo Piantanida, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1326
Marijana Radić Stojković

Marijana Radić Stojković, dr.sc.

Viši znanstveni suradnik +385 1 457 1220