Nekovalentne interakcije u dizajnu novih fotoosjetljivih molekula

Datum početka projekta
01.09.2014.
Datum kraja projekta
31.08.2018.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
929.000,00 HRK
Više informacija
http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi-i-centri/Zavod-za-organsku-kemiju-i-biokemiju/Laboratorij-za-fizikalno-organsku-kemiju/Projekti-LFOKa/NoncoFoto

Projekt se bavi sa dva ključna cilja istraživanja u Europskoj uniji: očuvanje energije i okoliša. Znanstveni pristup temelji se na kombinaciji teorijskog i eksperimentalnog znanja i iskustva suradnika, a uključuje kvantno-kemijske izračune i modeliranje u molekularnom dizajnu, kemijske sinteze i proučavanje fizikalno-kemijskih svojstava sustava dobivenih kroz samoudruživanje putem nekovalentnih interakcija (slika 1). Projekt je multidisciplinaran, pokriva teme iz fizikalno-organske, supramolekularne i računalne kemije, fotofizike i znanosti o materijalima.

NoncoFoto_1

Cilj projekta je proučavanje temeljnih fizikalno-kemijskih svojstava supramolekularnih sustava izgrađenih pomoću nekovalentnih interakcija (NC) - vodikove veze i metal-ligand koordinacije. Ciljevi su:

a) Sinteza i strukturna karakterizacija funkcionaliziranih bis-kromofornih molekularnih sustava koji posjeduju gvanidinske, (tio)urea i karboksilatne funkcionalnosti korištenjem novih ekološki prihvatljivih metoda sinteze;

b) detaljan uvid u temeljne mehanizme kako NC veze posreduju u procesima pobuđenog prijenosa energije sa jednog na drugo mjesta unutar kromofornih sklopova;

c) Analiza utjecaja gvanidinske i (tio)uree funkcionalnosti njihovih kompleksiranja aniona na spektroskopska svojstva;

d) Istraživanje novih sklopova temeljenih na NC interakcija i utjecaj različitih medija;

e) Razvoj modela heterogenih foto-osjetljivih katalitičkih materijala;

f) Izgradnja složenih multikromofornih supramolekularnih sustava.

Rezultati temeljnih istraživanja provedenih u okviru ovog projekta će obogatiti razumijevanje fizikalno-kemijskih čimbenika u procesima prijenosa elektrona u supramolekularnim sustava izgrađenih od DA parova preko nekovalenentnih vodikovih i metal-ligand (ML) koordinacijskih veza. Očekuje se da će rezultati omogućiti dizajniranje novih fotoaktivnih sustava sa stabilnijim stanjem odvojenih naboja i manjem doprinosu procesu rekombinacije naboja. U dugom roku, rezultati bi se mogli mogu primijeniti u tehnološkom razvoju, uključujući fluorescentne senzore u biomedicini, organske fotonaponske sustave, molekularnu elektroniku i heterogene katalizatore. Osim toga, modifikacija klasičnih sintetičkih postupaka će dovesti do ekoloških sintetskih protokola, koji imaju veliki potencijal primjenjivosti za industrijske procese. Trening mlađih znanstvenika (i doktorskih i postdoktorskih) i širenje rezultata su važni aspekti projekta. Znanje koje studenti dobiju tijekom rada na projektu će povećati mogućnost njihova zapošljavanja u industriji ili akademskim institucijama.

Glavni istraživač / voditelj
Davor Margetić

Davor Margetić, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0197

Ostali suradnici
Zoran Glasovac

Zoran Glasovac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 456 1008
Ivana Antol

Ivana Antol, dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 1008

Vjekoslav Štrukil, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 1008
Fotografija Tomislava Portade

Tomislav Portada, doc. dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 457 1210
Pavle Trošelj - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.
Iva Jušinski - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.