Host-guest međudjelovanja u policikličkim sustavima

Datum početka projekta
01.03.2008.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-09829333218

Istraživanja na predloženom projektu obuhvatit će pripravu novih policikličkih spojeva norbornanskog tipa, koji sadržavaju dvije i/ili tri funkcionalne skupine, koje su precizno geometrijski pozicionirane. Istraživat će se fizičko-kemijska i fotofizička svojstva novopripravljenih molekula. Težište rada će biti na studiju njihovih interakcija s ionima i neutralnim organskim molekulama, s ciljem selektivnog molekulskog prepoznavanja, te prijenosa naboja i energije. Da bi se postigao ovaj cilj, namjeravamo koristiti moderne, ekološki prihvatljivije kemijske reakcije (pri visokom tlaku, uz mikrovalno zračenje, bez prisutnosti otapala). Eksperimentalni rad će biti upotpunjen sa molekulskim dizajnom i kvantno-kemijskim računima mehanizma nekovalentnih interakcija, sa posebnim naglaskom na studij selektivnosti, te elektronske i molekulske strukture produkata i kompleksa.

Glavni istraživač / voditelj
Davor Margetić

Davor Margetić, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0197

Ostali suradnici

Zoran Glasovac

Pavle Trošelj - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.

Anamarija Briš