Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Datum početka projekta
01.01.2011.
Datum kraja projekta
31.12.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Gvanidini supstituirani različitim alkilnim i arilnim supstituentima predstavljaju interesantnu klasu neutralnih organskih superbaza primijenjivih kod različitih industrijski važnih reakcija (farmaceutska industrija, produkcija biodizela, sinteza razgradivih polimera, ...). Stoga je vrlo značajno dizajnirati i sintetizirati nove derivate s poboljšanim svojstvima. U okviru ovoga projekta na pokrajne alkilne lance gvanidina ugraditi će se piridinska podjedinica. Ispitati će se protonski afiniteti novih mono-, bis- i tris-alkilpiridinskih derivata gvanidina u plinskoj fazi kao i njihova interakcija s metalnim kationima i anionima.

Glavni istraživač / voditelj
Zoran Glasovac

Zoran Glasovac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 456 1008

Ostali suradnici

 

Vjekoslav Štrukil
Fabijan Pavošević - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.