Optimiranje dvosmjerne komunikacije uslijed kemijske ili svjetlosne aktivacije kroz gvanidin-kromofor poveznicu

Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Gvanidinska skupina prisutna je u različitim enzimima i sintetskim receptorima gdje obavlja funkciju vezanja različitih aniona i anionskih substrata. Uključivanje kromofora anionskim gvanidinskim receptorima omogućava novu funkcionalnost u smislu kolorimetrijskih ili fluorescencijskih proba. U svrhu dodatnog proširivanja djelovanja takvih spojeva prema molekularnim foto-sklopkama i logičkim krugovima potrebno je detaljnije poznavanje gvanidin-kromofor (GC) i anion-gvanidin-kromofor (AGC) interakcija prije i poslije pobuđivanja svjetlom. Zbog toga će AGC poveznice biti proučavane teorijskim metodama posebno dizajniranim za opis pobuđenih stanja. Posebna pažnja će se posvetiti prijenosu informacije između aniona i kromofora kroz gvanidinsku skupinu u oba smjera. U jednom smjeru će se tražiti uvjeti kod kojih vezanje aniona uzrokuje značajnu promjenu apsorpcijskog ili florescencijskog spektra kromofora i koji to faktori povećavaju tu interakciju. Te će se zbog toga ispitati utjecaj vezanja aniona na veliku kolekciju kromofora i detektirati oni kromofori koji su najosjetljiviji. Druga linija istraživanja će razmatrati mogućnost prijenosa signala s fotopobuđenog kromofora kroz gvanidin u suprotnom smjeru. U tom slučaju, očekuje se prijenos foto-ekscitacijske energije kroz „two-hole – one-particle“ stanja kod protoniranih formi prema anionu, te njegova naknadna fotodisocijacija. Cilj tih istraživanja je pronalazak uvjeta za svjetlom kontrolirano otpuštanje aniona te dizajn gvanidinskih ionskih nosača i transportera kroz membrane. 

Glavni istraživač / voditelj
Ivana Antol

Ivana Antol, dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 1008

Ostali suradnici
Zoran Glasovac

Zoran Glasovac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 456 1008