Plinska kromatografija (GC-FID)

Usluga uključuje samostalni rad na GC-u ili rad uz ovlaštenog korisnika, a obračunava se po satu korištenja plinskog kromatografa.

 

Cijena usluge „Plinska kromatografija (GC-FID)“

 

 

Za interne korisnike 20,00 kn
Za interne korisnike koji imajunaručitelja izvan sustava znanosti 20,00 kn
Za korisnike u sustavu znanosti RH 28,57 kn + PDV
Za korisnike koji nisu u sustavu znanosti 214,29 kn + PDV

 

Napomena:

Sve navedene cijene izražene su u neto iznosu. Na cijene za vanjske korisnike dodaje se iznos PDV-a koji će se obračunati prema važećim zakonskim propisima u trenutku nastanka porezne obveze.

 

 

Kontakt osobe:

 

dr.sc. Maja Majerić Elenkov

dr.sc. Andreja Lesac