Separacija kiralnih spojeva (HPLC-chiral)

Usluga uključuje samostalni rad na HPLC-u ili rad uz ovlaštenog korisnika, a obračunava se po satu korištenja HPLC-a.

Mogućnost rada u normalnoj i obrnutoj fazi.
Dostupni detektori: UV, DAD i CD

 

 Cijena usluge  „Separacija kiralna spojeva (HPLC-chiral)“

Za interne korisnike 30,00 kn
Za interne korisnike koji imajunaručitelja izvan sustava znanosti 30,00 kn
Za korisnike u sustavu znanosti RH 42,86 kn + PDV
Za korisnike koji nisu u sustavu znanosti 328,57 kn + PDV

Napomena:

Sve navedene cijene izražene su u neto iznosu. Na cijene za vanjske korisnike dodaje se iznos PDV-a koji će se obračunati prema važećim zakonskim propisima u trenutku nastanka porezne obveze.

  

Kontakt osobe:

dr.sc. Marin Roje

dr.sc. Andreja Lesac