Pravila i procedure

Kalendar događanja je centralni izvor informacija o događanjima na IRB-u te događanjima van IRB-a u kojima Institut sudjeluje. Za razliku od tjednog kalendara, namijenjen je prvenstveno za događanja koja su zanimljiva široj javnosti.

Prijava događanja

Događanje možete prijaviti na e-mail adresu info@irb.hr

Prijava treba sadržavati:

  • Naziv događanja
  • Datum i vrijeme
  • Lokaciju
  • URL događanja ako želite direktno preusmjeravanje na vanjsku adresu
  • Sadržaj - ako želite prikaz događanja u okviru IRB web stranice

Koja događanja se objavljuju?

Da bi događanje bilo objavljeno u kalendaru događanja, osim što mora biti namijenjeno široj javnosti, mora zadovoljavati neki od sljedećih uvjeta:

  • događanje se odvija na IRB-u
  • IRB je organizator, suorganizator ili sponzor događanja

Kada će događanje biti objavljeno?

Ako odgovara gore navedenim uvjetima, događanje će, u pravilu, biti objavljeno isti ili idući radni dan.

Za dodatne informacije ili upite javite se u Ured za odnose s javnošću na adresu info@irb.hr