Andreja Mikoč

dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1115

1458
1515

Krilo 5/129

Laboratorij za molekularnu genetiku
Zavod za molekularnu biologiju
Institut "Ruđer Bošković"
Bijenička cesta 54, P.P. 180
10002 ZAGREB

Moji radovi

Obrazovanje

1992. diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Molekularna biologija

1996. magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Molekularna i stanična biologija

1999. doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje Biologija

Područja znanosti

prirodne znanosti, biologija, biokemija i molekularna biologija, genetika, evolucija i filogenija

Nagrade i priznanja

2001. Nagrada Željko Trgovčević za mlade istraživače u području molekularne biologije

Nastava

Kolegij "Određivanje i analize primarne strukture DNA" na Poslijediplomskom doktorskom studiju biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (nositelji kolegija Dr.sc. Helena Ćetković i Dr.sc. Andreja Mikoč)

U sklopu kolegija "Metode istraživanja u molekularnoj biologiji" Određivanje primarne strukture molekule DNA na Dodiplomskom studiju, smjer Molekularna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

U održavanju kolegija "Molekularne metode u mikrobnoj ekologiji" na Doktorskom studiju Agroekologija - Mikrobna biotehnologija u poljoprvredi, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (nositelj kolegija Dr.sc. Dušica Vujaklija)

Istaknute publikacije

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=199742

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju