Helena Bilandžija

Helena Bilandžija

dipl. ing.

asistent
+385 1 457 1239

1458

Krilo 5/129

Bijenička 54

Bibliografija

Obrazovanje

1999.-2005. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, dipl. ing. biologije s ekologijom

2009. - Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Sveučilištem u Dubrovniku i Institutom Ruđer Bošković

Područja znanosti

prirodne znanosti, biologija, genetika, evolucija i filogenija

Specifični znanstveni interesi

filogenija, filogeografija, evolucija podzemnih životinja, genetičke osnove prilagodbi na podzemni način života

Istaknute publikacije

Jalžić, Branko; Bedek, Jana; Bilandžija, Helena; Cvitanović, Hrvoje; Dražina, Tvrtko; Gottstein, Sanja; Kljaković Gašpić, Fanica; Lukić, Marko; Ozimec, Roman; Pavlek, Martina; Slapnik, Rajko; Štamol, Vesna. Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske. Zagreb : Hrvatsko biospeleološko društvo, Državni zavod za zaštitu prirode, 2010

 Ozimec, Roman; Bedek, Jana; Gottstein, Sanja; Jalžić, Branko; Slapnik, Rajko; Štamol, Vesna; Bilandžija, Helena; Dražina, Tvrtko; Kletečki, Eduard; Komerički, Ana; Lukić, Marko; Pavlek, Martina. Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske. Zagreb : Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Republika Hrvatska, 2009

 Harcet, Matija; Bilandžija, Helena; Bruvo Mađarić, Branka; Ćetković, Helena. Taxonomic position of Eunapius subterraneus (Porifera, Spongillidae) inferred from molecular data - a revised classification needed?. // Molecular phylogenetics and evolution. 54 (2010) ; 1021-1027

 Bilandžija, Helena; Ćetković, Helena; Jeffery, William R. Evolution of albinism in cave planthoppers by a convergent defect in the first step of melanin biosynthesis. // Evolution & development. (2012) (prihvaćen za objavljivanje)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko biospeleološko društvo