Irena Ciglenečki-Jušić

Irena Ciglenečki-Jušić

dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1105

1535

Krilo 3/307

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

CV Ciglenecki-Jusic -rujan 2011.doc 135,50 kB

Obrazovanje

                       1986-1990: Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, diplomski rad pod naslovom „Adsorpcija elementnog sumpora i sulfida na granici faza živa/elektrolit” izrađen na Institutu Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Zagreb, obranjen 04.12.1990., voditelj Dr.Božena Ćosović 

                        1991-1993: Postdiplomski studij iz prirodnih znanosti na prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, magistarski rad iz područja Oceanologija - Kemija pod naslovom „Elektrokemijsko određivanje kemijskih oblika sumpora u prirodnim vodama", obranjen 12.03.1993., voditelj Dr.Božena Ćosović

                        1993-1997: doktorski rad iz prirodnih znanosti područje Kemija, Prirodoslovno -matematički fakultet, pod naslovom „Specijacija sumpora u oksičnim i anoksičnim uvjetima u moru", obranjen 03.07.1997., voditelj Dr.Božena Ćosović

Područja znanosti

prirodne znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti

Projekti

2009-2011- koordinator bilateralne suradnje sa Sveučilištom u Parizu, IPGP, Francuska: „Biogeokemijski procesi u anoksičnim sredinama: karakterizacija nanočestica metalnih sulfida elektrokemijskim tehnikama“

2009-2011- koordinator bilateralne suradnje s Max-Planck-Institute for Marine Microbiology, Bremen, Njemačka: „Istraživanje biogeokemijskog ciklusa sumpora u vodenom stupcu Rogozničkog jezera (jadranska obala) korištenjem kromatografskih i elektrokemijskih tehnika”

2009-2011- koordinator bilateralne suradnje s Republikom Kinom, Xiamen University: „Biogeokemija sumpora,ugljika, nutrijenata i redoks osjetljivih metala u hipoksično-anoksičnom okolišu”

2010-2012- koordinator i voditelj projekta „Nanoparticles in aqueous environment:  electrochemical, nanogravimetric, STM and AFM studies” financiranog od strane „Jedinstva uz pomoć znanja“ (UKF) u okviru natječaja suradnja s dijasporom

2011-2012- koordinator i voditelj projekta s Javnom ustanovom Nacionalni park Krka : „Utjecaj HE Miljacka na ekosustav jezera Brljan“

Nagrade i priznanja

Nagrađena godišnjom nagradom ravnateljice IRBa dr. Danice Ramljak za izniman uspjeh znanstvenika u 2010. godini u dvije kategorije:

1) za znanstveni rad od posebne važnosti za područje;

b) za dobivanje međunarodnog i domaćeg kompetitivnog projekta u iznosu većem od 500.000 Kn.

Nastava

 • Anoksija i hipoksija u moru
  Sveučilišni doktorski studij geoznanosti, smjer oceanologija, Sveučilište u Zagrebu (nositelj kolegija)
 • Elektroanalitičke metode
  Sveučilišni doktorski studij kemije, smjer analitička kemija, Sveučilište u Zagrebu (sunositelj kolegija)
 • Napredna anorganska i organska kemija mora
 • Sveučilišni doktorski studij kemija mediteranskog okoliša, Sveučilište u Splitu (sunositelj kolegija)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko-kemijsko društvo
 • Međunarodna komisija za znanstveno istraživanje Mediterana (CIESM)
 • International Society of Electrochemistry
 • Član Znanstvenog vijeća za prirodnoznanstvena istraživanja Jadrana pri HAZU (2011-2015);

Ostalo

Autor 29 znanstvena CC i 6SCI rada, s 320 citata prema Web of Science, sudjelovanje na više od 45 domaćih i međunarodnih sastanaka i kongresa s prilozima; 16 publiciranih radova u zbornicima skupova s recenzijom, 13 pozvanih predavanja. Komentor 1 magistarskog rada, mentor 1 doktorskog rada, recenzent u međunarodnim časopisima(Analitica Chimica Acta,Journal of Marine Systems, Australian  Journal of Chemistry, Science of the Total Environment, Chemosphere, Journal of Solid State Electrochemistry). Recenzent za EU projekte u okviru FP7 programa. Sudjelovanje i organizacija različitih znanstvenih domaćih i stranih skupova. Udana, majka dvoje djece.