Irena Vardić Smrzlić

Irena Vardić Smrzlić

dr.sc.

viši asistent
+385 1 468 0943

1476
1938

01 4680 943

Kontejner CIM/201

Bijenička c. 54

Obrazovanje

2007. – 2010.
Sveučilište  u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek
Doktor znanosti iz područja prirodnih znanosti, znanstveog polja Biologija

2003. – 2006.
Sveučilište  u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek
Magistar znanosti iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja Biologija

1997.-2002.
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek
Dipl. ing. Biologije, smjer Molekularna i stanična biologija

Područja znanosti

znanost o okolišu, znanost o moru, opća biologija

Nagrade i priznanja

ECI XII Student award for best poster presentation - nagrada najboljem poster izlagaču 13.09.2007. na 12. Kongresu Europskog ihtiološkog društva (ECI XII, 2007) u Cavtatu za poster “Determination of Acanthocephala parasites in European chub (Leuciscus cephalus) from the Sava river based on mitochondrial DNA, 18S and ITS rDNA sequence analysis”

Nastava

2006. - 2009.: sudjelovanje u izvedbi preddiplomske nastave iz predmeta "Bolesti akvatičnih organizama" na Odjelu za Akvakulturu, Sveučilišta u Dubrovniku

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

  • Član Hrvatskog biološkog društva 1885.
  • Član Hrvatskog mikrobiološkog društva
  • Član Europskog društva ihtiologa

Ostalo

Usavršavanje:

2008.
Tečajevi "Prvi koraci u SAS-u" i "SAS osnove i programski jezik", Sveučilišni računalni centar, Zagreb, Hrvatska
2007.
Tečaj "Analiza molekularne bioraznolikosti", Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
2004.
Tečaj "Introduction to Bioinformatics", Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu / Rosalind Franklin Centre for Genomics Research, Zagreb, Hrvatska
2003.
"Metodološki tečajevi u biologiji i medicini", Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
2002.
Istraživanja interakcija i funkcija proteina Siva i Vip, Studijski boravak na institutu Hans-Knöll-Institute für Naturstoff-Forschung, Jena, Njemačka