Ivan Mihaljević

Ivan Mihaljević

mag. biol.

znanstveni novak

1577

Ciklotronsko krilo 1/04A

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Mihaljevic_Ivan_2013_HR.docx 14,58 kB

Obrazovanje

- Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij ''Molekularne bioznanosti'', Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i Sveučilište u Dubrovniku, u tijeku.

 

-  Magistar biologije, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2011.

  • Diplomski rad odrađen na Tehničkom sveučilištu u Dortmindu, Njemačka
  • Naslov: Optimizacija procesa kontinuirane fermentacije u proizvodnji      biobutanola

 

-  Prvostupnik biologije, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2008.

Područja znanosti

biologija

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatsko biofizičko društvo