Ivana Coha

Ivana Coha

dipl. ing.

stručna suradnica
+385 1 456 0932

1220
1718

+385 1 4680 205

Krilo 10/C-04

Bijenička cesta 54
10002 Zagreb
Hrvatska

Obrazovanje

  • 2009 Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prehrambena tehnologija Dipl. inž. prehrambene tehnologije

Ostalo

  • Član Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja