Ivanka Lovrenčić Mikelić

dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 456 0943

1238
1283

Krilo 2/231

Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti
Zavod za eksperimentalnu fiziku
Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb

Zivotopis-Lovrencic Mikelic.pdf 253,74 kB

Obrazovanje

  • 2011 Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geologija, dr.sc. geologije
  • 2002 Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geologija, dipl. inž. geologije 

Područja znanosti

geologija, prirodne znanosti

Specifični znanstveni interesi

geokemija radionuklida i metala, sedimentacijski procesi, geokemija okoliša

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

  • Hrvatsko geološko društvo
  • Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
  • Odbor za geokemiju razreda za prirodne znanosti HAZU
  • Hrvatsko društvo za kvalitetu

Ostalo

Strani jezici:

Engleski: nivo B2 prema CEFR

Talijanski: nivo B1 prema CEFR

Njemački: nivo A1 prema CEFR