Jadranka Barešić

Jadranka Barešić

dr. sc

viši znansveni suradnik
+385 1 456 1001

1401
1283

Radionice 1

Bijenička 54, 10000 Zagreb

Bibliografija

CV Europass Baresic 102012018.pdf 502,42 kB

Obrazovanje

2000. Diplomski rad "Dobivanje novih keramičkih materijala sol-gel postupkom", Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: dr.sc. Hrvoje Ivanković

2005. Magistarski rad  "Primjena tekućinskog scintilacijskog brojača u metodi datiranja radioaktivnim ugljikom 14C", Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, mentorica: dr.sc. Marija Kaštelan-Macan, voditeljica: dr.sc. Nada Horvatinčić

2009. Disertacija "Primjena izotopnih i geokemijskih metoda u praćenju globalnih i lokalnih promjena u ekološkom sustavu Plitvička jezera", Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: dr.sc. Nada Horvatinčić

Područja znanosti

prirodne znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o okolišu, znanost o zračenju

Projekti

Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt "Mjerenje koncentracije aktivnosti tricija u prirodnim vodama uz elektrolitsko obogaćenje" - suradnja između Instituta "Ruđer Bošković" i Inštituta "Jožef Stefan", Ljubljana (2010-2011)

Bilateralni hrvatsko-srpski projekt "Optimizacija metoda mjerenja radioaktivnosti (3H, 14C, 90Sr, 222Rn) u uzorcima iz okoliša" - suradnja između Instituta "Ruđer Bošković" i Prirodno-matematskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu (2016-2017)

IAEA TC projekt CRO/1/007 "Isotope Investigation of the Groundwater-Surface Water Interaction at the Well Field Kosnica in the Area of the City of Zagreb" - suradnja između Instituta "Ruđer Bošković" i Rudarsko geološko naftnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu (2016-2017)

Nagrade i priznanja

Stipendija Go8 (Group of 8 Australian Universities), 8.3 - 15.8.2011, Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Međunarodno društvo za zaštitu od zračenja

Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja

INQUA

European Society for Isotope Research (ESIR)

Ostalo

Stipendije u okviru IAEA projekata:

  • 14C datiranje metodama LSC i AMS, Silesian Uni. of Technology, Inst. of nuclear chemistry and technology, Uni. of mining and metalurgy, Varšava i Gliwice, Poljska, 12.5.-9.6.2002.
  • Priprema uzoraka vode elektrolitskim obogaćenjem za mjerenje tricija u vodi, Isotope hydrology laboratory, IAEA, Beč, Austria, 4.11. ‑ 14.12.2007
  • trening o planiranju i izvođenju terenskog rada u hidrologiji, Belene, Bugarska, 28.6. - 2.7.2010.
  • Primjena izotopnih tehnika u istraživanju interakcija površinskih i podzemnih voda, Hrlmoltz Center Munich - Intstitute of Grounwater Ecology in Neunberg, Njemačka, 3.10 - 4.11.2011.

Stipendije u okviru EU projekata:

  • Priprema uzoraka  za datiranje 14C masenom akceleratorskom spektrometrijom, Scottish Universities Environmental Research Centre, East Kilbride, Škotska; 14 Chrono Centre, Qeen's University Belfast, Sj. Irska, 13.05. ‑ 9.06.2007.
  • Mjerenje koncentracije elemenata u tragovima u uzorcima sedimenata, Universitat Autonoma de Barcelona, Chemical department, Šđanjolska, 2.9. - 30.10.2010.

Ostali boravci:

  • Učenje i rad na masenom spektrometru, priprema i mjerenje uzoraka za doktorat, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija, 27.2.-3.3.2006.; 2.-6.7.2007.
  • Radionica "Methods of Absolute Chronology" u organizaciji GADAM Centre of Excellence, Ustroñ, Poljska, 4.-9.5. 2003.