Foto Jadranka Pečar-Ilić

Jadranka Pečar Ilić

izv. prof. dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1140

1340

Krilo 3/301

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

JadrankaPecarIlic_CV.pdf 194,55 kB

Obrazovanje

 • 1996.-2001. doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (smjer Telekomunikacije i informatika), Dr. sc. elektrotehnike (Doktorska disertacija: “Informacijski sustav za vremensko-prostorni prikaz složenih podataka” izrađena u Laboratoriju za fizičko-kemijske separacije na IRB, mentor na FER-u: Prof. dr. sc. Zoran Skočir, voditelj na IRB-u: Prof. dr. sc. Ivica Ružić)
 • 1991.-1995. poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (smjer Telekomunikacije i informatika), Mr. sc. elektrotehnike (Magistarski rad: “Informacijski sustav o istraživanju Jadranskog mora” izrađen u Laboratoriju za fizičko-kemijske separacije na IRB, mentor na FER-u: Prof. dr. sc. Zoran Skočir, voditelj na IRB-u: Prof. dr. sc. Ivica   Ružić)
 • 1985.-1990. devetosemestralni studij na Elektrotehničkom fakultetu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva, FER) Sveučilišta u Zagrebu, Dipl. inž. elektrotehnike (Diplomski rad: “Integritet u relacijskim bazama podataka” izrađen i obranjen na Zavodu za Telekomunikacije na FER-u, mentor: Prof. dr. sc. Zoran Skočir)
 • 1985. završila usmjereno obrazovanje u Matematičkom informatičkom obrazovnom centru “Vladimira Popovića” (MIOC, danas XV. gimnazija) te zbog izvrsnog uspjeha oslobođena polaganja maturalnog ispita.     

Područja znanosti

tehničke znanosti, elektrotehnika, telekomunikacije i informatika

Specifični znanstveni interesi

informacijske i komunikacijske tehnologije (ict), informatika o okolišu (environmental informatics), konceptualno modeliranje (conceptual modeling), scientific workflows, kompleksni informacijski sustavi

Projekti

MZOŠ projekti:

 • Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika, voditelji: J. Pečar-Ilić (2009.- );  I. Ružić (2007.-08.)
 • Umrežena ekonomija, voditelj: Z. Skočir, FER Sveučilište u Zagrebu (2007. -), suradnik: J Pečar-Ilić (2007. -)

 Sudjelovanje na međunarodnim projektima:

 • “Adhezija liposoma na elektrodi” (2010–2011), Znanstveno tehnološka suradnja sa Slovenijom, voditelji N. Ivošević DeNardis (Laboratorij za bioelektrokemiju i oslikavanje površina, ZIMO, IRB), P. Ziherl (Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija), suradnik na bilateralnom projektu (aktivnosti: koncetualno modeliranje procesa, razvoj metodologije za analizu, obradu i prikaz podataka).
 • “DANewBE Data-Digitally Advanced New Cross-Border Exchange of Waterway Data” (2005–2007), INTERREG IIIB CADSES, sudjeluje u istraživanjima na pan-Europskoj razini kao član “GIS Forum Danube” (implementacija Riječnih Informacijskih Servisa prema EU RIS Direktivi 2005/44/EC) i na nacionalnoj razini preko Uprave unutarnje plovidbe - Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
 •  “D4D-Data warehouse for Danube waterway” (2003–2006), INTERREG IIIB CADSES, sudjeluje u RIS istraživanjima kao član “GIS Forum Danube”, te na nacionalnoj razini.
 • “EPDRB, Environmental Programme for the Danube River Basin” (DRPC Konvencija o zaštiti sliva rijeke Dunav), sudjeluje kao član ekspertne grupe MLIM-Monitoring, Laboratory and Information Management (1996–2000) imenovanjem Hrvatskih voda. Od 1997. do 2000. obnaša dužnost administratora baze podataka iz TNMN za čitav sliv rijeke Dunav (od 11 podunavskih zemalja).
 • “Development of a Danube Information System for the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)”, financiranog od UNDP/GEF u okviru Danube Pollution Reduction Programme, sudjeluje u istraživanjima od (1998. i 1999.)

Nagrade i priznanja

 • Najbolji znanstveni rad (GIS tehbologije) od Programskog odbora i knjiga “Cartographica Extraordinaire” od vodeće tvrtke ESRI na 19th Int. Conf. Informatics for Environmental Protection–EnviroInfo 2005, September 7-9, 2005, Brno.
 • “Srebrna plaketa Josip Lončar” koju joj je dodijelilo Fakultetsko vijeće FER-a za istaknutu doktorsku disertaciju iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnike u ak. god. 2000./01. 

Nastava

Naslovno  znanstveno-nastavno zvanje i nastavne aktivnosti:

 • Od 22.10.2012. izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika/telekomunikacije i informatika na FER-u Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 2007.-2012. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika/telekomunikacije i informatika na FER-u Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 2006. god. sunositelj predmeta Odabrana područja iz organizacije obrade podataka na poslijediplomskom studiju i od 2007.-2010. predavač na predmetu Baze podataka preddiplomskog studija (FER2 prema Bolonji, 2. god.).
 • Provodi nastavu na međunarodnom doktorskom studiju Environmental   Management Sveučilišta u Zagrebu (od 2005. god.), interdisciplinarnom doktorskom studiju iz Oceanologije PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (od  2006. god.).  
 • U suradnji sa sunositeljima uvela je predmete koji se odnose na informatiku o okolišu i to: Information Management Systems, GIS u   oceanografiji i Informacijski sustavi o okolišu.
 • Od 2004. god. sudjeluje u raznim komisijama na FER-u (klasifikacijski   ispiti, obrane magistarskih i doktorata). Na IRB-u je sudjelovala u vođenju 2 diplomska i 1 magistarskog rada obranjenih na FER-u.   

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Član IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., od 2004. godine (član hrvatske sekcije IEEE Region 8)
 • Član IEEE Computer Society
 • Član IEEE Communication Society
 • Član IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
 • Član GIS Forum Danube,  od 2003. godine
  (npr. WP1: Data   warehouse and WP2: Software tools) za aktivnosti potrebne u okviru  INTERREG IIIB CADSES projekata: D4D – Data Warehouse for Danube   waterway (od 2003.-2006.) i DANewBE Data (od 2005.-2007.).

Ostala članstva/aktivnosti:

 • Od 2009. predstavnik ZIMO (IRB) za suradnju s Agencijom zaštite okoliša (AZO) vezano uz koordinaciju aktivnosti za ISZO
 • Od 2002.- danas - sudjelovanje u različitim stručnim povjerenstvima/projektima na IRB (godišnji izvještaji, otvoreni dani, IRB tim potpore MIS projektu Svjetske banke, Web grupa te Odbor za računala i  komunikacije). 

Ostalo

Znanstveno područje:

 • Telekomunikacije i informatika i to posebno Environmental Telematics and Informatics (skraćeno Environmental Informatics ili Enviromatics).
 • Razvoj novih metoda i modela, formalni opis složenih informacijskih sustava i aplikacija te primjena novih programskih rješenja pri realizaciji takvih sustava u okviru problematika međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata za područje zaštite okoliša te utjecaja riječnog prometa.

Istraživački i stručni interes:

 • Razvoj specijaliziranih informacijskih sustava za područje zaštite okoliša
 • Razvoj specijaliziranih informacijskih sustava za nadzor riječne plovidbe i utjecaj na okoliš
 • Primjena objektno orijentiranog (OO) pristupa te koncepata i dijagramskih tehnika UML jezika u razvoju složenih informacijskih sustava koji se temelje na integraciji GIS-a i objektno-relacijskih baza podataka
 • Razvoj interaktivnih i dinamičkih aplikacija za Web uz primjenu XML porodice tehnologija i Web servisa

 Osobne informacije:

 • Udana je i ima dvoje djece