Krešimir Molčanov

Krešimir Molčanov

dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1025

1335

+385 91 5802181

Krilo 3/108

Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju
Zavod za fizičku kemiju
Institut ,,Ruđer Bošković''
Bijenička 54, 10000 Zagreb, Hrvatska

zivotopis.pdf 165,80 kB

Obrazovanje

Osnovna škola 1985.-1993. ,,Ivan Gundulić'', Zagreb

Srednja škola 1993.-1997. II. gimnazija, Zagreb

Dodiplomski studij 1997.-2002. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb; smjer dipl. inž. kemije
  Diplomski rad Utjecaj pH na kinetiku hidrotermalne kristalizacije HfO2,  izrađen u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom doc. dr. sc. Ernesta Meštrovića. Diplomirao 17. prosinca 2002.

Poslijediplomski studij  2003.-2008. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb; doktorski studij kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija
 Doktorska distertacija Struktura i dinamika vodikove veze u kristalima supstituiranih kinona, izrađena u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju Instituta ,,Ruđer Bošković'' pod vodstvom dr. sc. Biserke Kojić-Prodić. Doktorirao 21. studenog 2008.

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, anorganska kemija, organska kemija, fizikalna kemija

Projekti

Voditelj, Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu, Hrvatska zaklada za znanost, 2015.-2019.

Voditelj, Interactions of semiquinone radicals in the solid state as a basis for preparation of novel magnetic materials, hrvatsko-francuska bilateralna suradnja, voditelji dr. sc. Krešimir Molčanov (Hrvatska) i dr. sc. Christian Jelsch (Francuska)

Voditelj, Dizajn, priprava i karakterizacija novih funkcionalnih materijala temeljenih na kinoidnom prstenu, projekt koji financira Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 2014.

Suradnik, Izučavanje međumolekulskih interakcijâ kristalografskom analizom gustoće naboja, projekt koji financira Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 2014., voditelj doc. dr. sc. Vladimir Stilinović.

Voditelj, Semikinonski radikal-anioni kao novi funkcionalni materijali: priprava i karakterizacija, projekt koji financira Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 2013.

Voditelj, Odnos strukturnih karakteristika i fizičkih svojstava kinoidnih prstenova vodi ka novim funkcionalnim materijalima, hrvatsko-slovenska bilateralna suradnja, 2012.-2013., voditelji dr. sc. Krešimir Molčanov (Hrvatska) i dr. sc. Jernej Stare (Slovenija)

Suradnik, Enzimska kataliza - modelni sustavi: prijenos protona u vodikovim vezama s niskom barijerom, hrvatsko-slovenska bilateralna suradnja, 2007.-2009., voditelji dr. sc. Biserka Kojić-Prodić (Hrvatska) i prof. dr. sc. Anton Meden (Slovenija)

Suradnik, Novel bioflavonoids: (bio)chemical characterisation, structure/activity correlation and biotechnological application, hrvatsko-indijska bilateralna suradnja, 2006.-2008., voditelji: dr. sc. Biserka Kojić-Prodić (Hrvatska) i prof. dr. sc. Padma S. Vankar (Indija)

Nastava

Od ak. god. 2006./07. vanjski suradnik, Zavod za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij kemije, Praktikum opće kemije I i II (ak. god. 2006./07. - 2009./10.)

Doktorski studij kemije, Izabrana poglavlja rendgenske strukturne analize (od ak. god. 2014./2015.)

Od ak. god. 2006./07. suradnik e-škole kemije, projekta Hrvatskoga kemijskog društva

Istaknute publikacije

Eseji i pregledi:

K. Molčanov, V. Stilinović, Chemical Crystallography Before X-ray Diffraction, Angew. Chem., Int. Ed., 53 (2014), 638-652; Die chemische Kristallographie vor der Röntgenbeugung, Angew. Chem., 126 (2014), 650-665.
B. Kojić-Prodić*, K. Molčanov, The Nature of Hydrogen Bond: New Insights Into Old Theories, Acta Chim. Slov., 55 (2008), 692-708.

Znanstveni radovi:

K. Molčanov*, V. Stilinović, A. Šantić, N. Maltar-Strmečki, D. Pajić, B. Kojić-Prodić, Cryst. Growth. Des., u tisku.

M. Jurić, K. Molčanov*, D. Žilić, B. Kojić-Prodić, RSC Adv., 6 (2016), 62785–62796.

K. Molčanov*, J. Stare, B. Kojić-Prodić, C. Lecomte, S. Dahaoui, C. Jelsch*, E. Wenger, A. Šantić, B. Zarychta, CrystEngComm, 17 (2015), 8645-8656.

K. Molčanov*, M. Jurić, B. Kojić-Prodić, Dalton Trans., 43 (2014), 7208-7218.

K. Molčanov, J. Stare*, M. V. Vener, B. Kojić-Prodić*, G. Mali, J. Grdadolnik, V. Mohaček-Grošev, Phys. Chem. Chem. Phys., 16 (2014), 998-1007.
K. Molčanov, D. Babić, B. Kojić-Prodić*, J. Stare, N. Maltar-Strmečki, L. Androš, Acta Crystallogr. B, B70 (2014), 181-190.
K. Molčanov*, M. Jurić, B. Kojić-Prodić, Dalton Trans., 42 (2013), 17756-17765.
K. Molčanov*, B. Kojić-Prodić, D. Babić, J. Stare, CrystEngComm, 15 (2013), 135-143.
K. Molčanov, B. Kojić-Prodić*, D. Babić, D. Pajić, N. Novosel, K. Zadro, CrystEngComm, 14 (2012), 7958-7964.
K. Molčanov*, B. Kojić-Prodić, Acta Cryst. B, B68 (2012) 57-65.
K. Molčanov*, B. Kojić-Prodić, D. Babić, D. Žilić, B. Rakvin, CrystEngComm, 13 (2011), 5170-5178.
N. Biliškov, B. Kojić-Prodić*, G. Mali, K. Molčanov, J. Stare, J. Phys. Chem. A, 115 (2011), 3154-3166.
K. Molčanov, I. Sabljić, B. Kojić-Prodić*, CrystEngComm, 13 (2011), 4211-4217.
K. Molčanov, B. Kojić-Prodić*, CrystEngComm, 12 (2010), 925-939.
K. Molčanov, B. Kojić-Prodić*, A. Meden, Croat. Chem. Acta, 82 (2009), 387-396.
K. Molčanov, B. Kojić-Prodić*, A. Meden, CrystEngComm, 11 (2009), 1407-1415.
K. Molčanov, B. Kojić-Prodić*, M. Roboz, Acta Crystallogr. B, B62 (2006), 1051-1060.
K. Molčanov, B. Kojić-Prodić*, N. Raos, Acta Crystallogr. B, B60 (2004), 424-432.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatska kristalografska zajednica

Hrvatska udruga kristalografa