Krunoslav Brčić-Kostić

Krunoslav Brčić-Kostić

dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1285

1417
1608

Krilo 5/115

Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, 10002 Zagreb, Hrvatska

Obrazovanje

Formalno obrazovanje

1969-1977                                                                                                                Osnovna škola, Subotica

1977-1981                                                                                                                Srednja škola, Subotica

1982-1986                                                                                                                Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište

u Zagrebu

                                           Postignuće:

                                          Diplomirani inženjer biologije, smjer Eksperimentalna biologija

1987-1990                                                                                                              Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište

u Zagrebu

                                           Postignuće:

                                         Doktorat znanosti, genetika

Naslov doktorata: «Interakcija RecBCD enzima i oštećene DNA bakterije Escherichia coli»

Ljetnje škole i radionice

1990   Supramolecular Structure and Function – Summer School in Biophysics

     Kupari, Dubrovnik, Hrvatska

1990   Summer School in Transcription

           Marina di Aurisima, Trieste, Italija

2002   Microsatellites, Mitochondrial DNA and Conservation Genetics: Principles and

           Applications – A Training Course

           University of Zagreb, Zagreb, Croatia

2004   Summer Institute in Statistical Genetics

           Modules: Population Genetic Data Analysis

                          Principles of Quantitative Genetics

                          QTL mapping I

           North Carolina State University, Raleigh, NC, USA

Projekti

2006-2011       The role of recombination in DNA repair and genome evolution, the Project funded by the Croatian Ministry of Science, Education and Sport

 2009-2011      Destruction of bacterial spores by solar UV radiation, NATO for Peace and    Security Program - with Ralf Moeller (Germany) and Jose-Luis Sagripanti (USA)

Nastava

Od 1999. godine sudjelujem u nastavi na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Populacijska genetika. Osmislio sam koncept  kolegija Populacijska genetika čija je svrha da studentima pruži osnove populacijske, kvantitativne i evolucijske genetike, te da im razvije kritički način razmišljanja i sposobnost rješavanja problema. Od 2006. godine sam naslovni docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. sudjelujem u nastavi iz kolegija Osnove populacijske genetike na Sveučilišnom centru za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Od 2004. – 2009. bio sam član Upravnog vijeća (Steering Committee) programa Integrating population genetics and conservation biology: Merging theoretical, experimental and applied approaches (ConGen) pri Europskoj znanstvenoj zakladi (European Science Foundation, ESF). Svrha programa ConGen je bila povezivanje europskih znanstvenika na području populacijske genetike i konzervacijske biologije preko stručnih boravaka, održavanja znanstvenih konferencija i radionica.

 Član sam slijedećih udruga: Hrvatsko genetičko društvo, Hrvatsko biološko društvo, Hrvatsko društvo za teorijsku i matematičku biologiju i  Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju.

Ostalo

Recenzije

Recenzirao sam radove za časopise Food Technology and Biotechnology (2003, 2010), Frontiers in Bioscience (2005), BMC Molecular Biology (2007), Periodicum Biologorum (2008) i BMC Microbiology (2010).

Voditeljstvo doktorskih disertacija

Ignacija Vlašić «Uloga produkata rekombinacijskih gena u stvaranju signala za indukciju SOS odgovora u bakteriji Escherichia coli», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 17.12.2009.

Voditeljstvo diplomskih radova

Vlatka Antolović «Konstrukcija kromosomskog točkastog mutanta bakterije Escherichia coli u C-terminalnom dijelu recC gena i njegova karakterizacija», Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 20.12.2007.

Ivan Jurić «Usporedba nekoliko populacijsko-genetičkih modela molekularne evolucije», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 21.06.2007.

 

Karolina Pavić «Genetička analiza uloge proteina RecG i RuvABC u kasnoj fazi rekombinacije DNA», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 13.07.2006.

Mirna Imešek «Poticanje SOS odgovora dvolančanim lomom DNA u bakteriji Escherichia coli soja recB1080», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23.03.2006.

 

Boris Mihaljević «Mehanizam indukcije SOS odgovora nakon g-zračenja u bakteriji Escherichia coli», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22.12.2005.

Petra Peharec «Uloga proteina RecFOR u popravku DNA i rekombinaciji u recB1080 mutantu bakterije Escherichia coli», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 17.03. 2004.

Nikolina Škrobot  «Utjecaj mutacije recB1080 na konjugacijsku rekombinaciju bakterije Escherichia coli u prisutnosti proteina Gam», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 06.02.2003.

Sunčana Moslavac  «Uloga kompleksa RecB1080CD-Gam u popravku DNA nakon gama zračenja u bakteriji Escherichia coli.» Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 20.12.2002.

Ivan Paškvan  «Genetička analiza Gam-ovisne radiorezistencije u bakteriji Escherichia coli.» Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 09.10.2002.