Larisa Jonke

Larisa Jonke

dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0221

1345

Krilo 1/203

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Jonke_hr.pdf 582,38 kB

Područja znanosti

fizika, fizika elementarnih čestica i polja

Specifični znanstveni interesi

matrični modeli, nekomutativna teorija polja, dualnost u teoriji polja i teoriji struna

Projekti

Generalizirana geometrija i simetrije (HRZZ: IP-2014-09-3258, 01.09.2015. - 31.08.2019.)

Geometrija i kvantna polja u nekomutativnom krajoliku, bilateralni hrvatsko-austrijski projekt, (MZOS, OEAD: 01.01.2012. – 31.12.2013.)

Matrični modeli, dualnost i teorija polja  (MZOS: 098-0982930-286, 02.01.2007. – 30.11.2011.)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko fizikalno društvo, Klub hrvatskih humboldtovaca