Lorena Perić

dr. sc.

Znanstveni suradnik

1937

Kontejner CIM/001

Centar za istraživanje mora
G. Paliaga 5
52210 Rovinj

Obrazovanje

2008.   Prirodoslovno matematički Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

           Doktor znanosti, znanstveno polje biologija

Područja znanosti

biologija, znanost o okolišu, biokemija i molekularna biologija