Manda Ćurić

Manda Ćurić

dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 468 0097

1295
1432

Krilo 3/102-115

Zavod za fizičku kemiju
Institut Ruđer Bošković,
Bijenička 54, HR-10001 Zagreb

lista radova

Manda Ćurić_životopis.pdf 110,11 kB

Obrazovanje

  • Diploma 1985. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu;  Polje kemija

  Voditelj diplomskog rada: prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš
  Naslov diplomskog rada: "Određivanje koncentracije ugljikovodika u atmosferi"

  • Magisterij 1987. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Polje kemija; Grana Anorganska kemija

  Voditelj magistarskog rada: dr. sc. Drenka Sevdić
  Naslov magistarskog rada: "Kompleksni spojevi molibdena i
  volframa s makrocikličkim politioeterima"

  • Doktorat 1995. Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu; Polje kemija; Grana Anorganska kemija

  Voditelj doktorske disertacije: dr. sc. Ljerka Tušek-Božić
  Naslov doktorske disertacije: "Biološki aktivni kompleksni spojevi
  paladija(II) s dialkil esterima alfa-anilinobenzilfosfonskih kiselina"

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, anorganska kemija

Specifični znanstveni interesi

organometalna i koordinacijska kemija paladija

Projekti

"Dizajn, sinteza i svojstva organo-metalnih kompleksnih spojeva,"
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Nagrade i priznanja

2011           Godišnja nagrada ravnatelja IRB-a za objavljivanje u časopisu iz polja kemije s visokim faktorom utjecaja (>5.0)

Nastava

"Praktikum iz opće kemije I" i "Praktikum iz opće kemije II", smjer biologija i kemija, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF-a Zagreb

Istaknute publikacije

 

1. Juribašić, M.; Užarević, K.; Gracin, D.; Ćurić, M.*                             

Chem. Commun.2014,50, 10287.                                          (IF 6.718, Q1)

2. Juribašić, M.; Halasz, I.; Babić, D.; Cinčić, D.; Plavec, J.;

Ćurić, M.*Organometallics,2014,33, 1227.                            (IF 4.253, Q1)

3. Juribašić, M.*; Budimir, A.; Kazazić, S.; Ćurić, M.*                            

Inorganic Chemistry,2013,52, 12749.                                    (IF 4.794, Q1)

4. Cinčić, D.; Juribašić, M.; Babić, D.; Molčanov, K. Šket, P.;                   

Plavec, J.; Ćurić, M.*Chem. Commun.2011,47, 11543.            (IF 6.718 Q1)

5. Juribašić, M.; Ćurić, M.*; Molčanov, K.; Matković-Čalogović,

Babić, D.*Dalton Transactions,2010,39, 8769.                        (IF 4.098, Q1)

6. Babić, D.*; Ćurić, M.; A.; Molčanov, K.; Ilc, G.; Plavec, J.

Inorganic Chemistry,2008,47, 10446.                                    (IF 4.794, Q1)

7. Molčanov, K.; Ćurić, M.*; Babić, D.; Kojić-Prodić, B.

 Journal of Organometallic Chemistry,2007,692, 3847.              (IF 2.302, Q2)

8. Ćurić, M.*; Babić, D.; Višnjevac, A.; Molčanov, K.                             

 Inorganic Chemistry,2005,44, 5975.                                     (IF 4.794, Q1)

9. Ćurić, M.*; Babić, D.; Marinić, Ž, Paša-Tolić, Lj.; Butković, V.; Plavec, J.;

 Tušek-Božić, Lj.

Journal of Organometallic Chemistry.2003,687, 85.                 (IF 2.302, Q2)

10.Ćurić, M.; Tušek-Božić, Lj.; Vikić-Topić, D.; Furlani, A.; Scarcia,      

V.; Balzarini, J.; De Clercq, E.

Journal of Inorganic Biochemistry,1996,63, 125.                      (IF 3.274, Q1)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo