Marijana Radić Stojković

Marijana Radić Stojković

dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1220

1775

Krilo 4/17B

Bijenička 54
HR-10000 Zagreb

Bibliografija

Obrazovanje

1998. Obrana diplomskog rada "Metoda za tipizaciju monoklonskih teških lanaca imunoglobulina" na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer kemija i biologija, pod vodstvom prof. dr. sc. I. Bašić.

2001. Poslijediplomski znanstveni studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, smjer: Organska kemija.

2009.  Obrana doktorske disertacije "Sinteza urea-fenantridinskih  derivata te ispitivanje interakcija s nukleinskim kiselinama u vodenom mediju" izrađene na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu, pod vodstvom  dr. sc. I. Piantanide. 

Područja znanosti

kemija, organska kemija

Nastava

- sudjelovanje u nastavi (vježbe) poslijediplomskog kolegija "Stereokemija" (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer organska kemija, voditelj kolegija prof. dr. sc. Mladen Žinić)

- vođenje diplomskog rada

Istaknute publikacije

1. M.Radić Stojković, S.Miljanić, K.Mišković, Lj.Glavaš-Obrovac, I.Piantanida,"The phenanthridine biguanides efficiently differentiate between dGdC, dAdT and rArU sequences by two independent, sensitive spectroscopic methods.";  Mol. Biosyst.,7 (2011), 1753-1765.

2. M.Radić Stojković, S.Marczi, Lj.Glavaš-Obrovac, I.Piantanida*,"Permanent positive charge strongly influences DNA/RNA binding and antiproliferative activity of urea-phenanthridinium conjugates";  Eur. J. Med. Chem., 45 (2010) , 8, 3281-3292.

3.  M.Radić Stojković, M.Marjanović, D.Pawlica, L.Dudek, J.Eilmes, M.Kralj, I.Piantanida*,"Cationic side-chains control DNA/RNA binding properties and antiproliferative activity of dicationic dibenzotetraaza[14]annulene derivatives"; New J. Chem., 34 (2010) , 3, 500-507.

4.  D.Pawlica, M.Radić Stojković, L.Dudek, I.Piantanida, L. Sieroń, J.Eilmes, "New dicationic derivatives of dibenzotetraaza[14]annulene: tuning of the DNA/RNA binding properties", Tetrahedron. 65 (2009), 20, 3980-3989.

5. M.Radić Stojković, I.Piantanida, "Tuning urea-phenanthridinium conjugates for DNA/RNA and basepair recognition", Tetrahedron. 64 (2008), 33, 7807-7814.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Ostalo

2001. Tečaj kombinatorijalne kemije i molekulskog modeliranja  (UNIDO – ICS, Trst, Italija)

2003. NMR škola (NMR Centar, Institut Ruđer Bošković Dubrovnik, Hrvatska)

2009/2010. boravak u grupi Prof. Dr. Carsten Schmuck; eksperimentalni dio projekta “Design and synthesis of  novel aryl-guanidiniocarbonyl pyrols and study of their interaction with DNA/RNA” (DAAD 2009/2010), svibanj 2009. i ožujak 2010., Essen, Njemačka