Marina Mlakar

Marina Mlakar

dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1190

1490
1846

Krilo 4/9B

Bijenička 54, 10000 Zagreb

Životopis Mlakar.doc 201,50 kB

Područja znanosti

prirodne znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, kemija, ekologija

Projekti

„ODREĐIVANJE PRIRODNIH KONCENTRACIJA METALA U VODAMA PREMA ZAHTJEVIMA OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA“, Projekt IRB s Hrvatskim vodama, 2011.-2012.

Nastava

  • Poslijediplomska nastava na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij "Oceanologija", kolegij: Analitika tragova elemenata u morskom okolišu.
  •  Poslijediplomska nastava na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institutu Ruđer Bošković, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti, Modul: Biologija mora, kolegij: Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Članstva u međunarodnim znanstvenim organizacijama:

  1. CIESM – Komisija za znanstveno istraživanje  Sredozemnog mora 1983. –
  2. IUCN – Međunarodna organizacija za zaštitu prirode
  3. CEM – Međunarodna komisija za management okoliša
  4. ISE – Međunarnodno elektrokemijsko društvo

Članstva u domaćim znanstvenim organizacijama:

  1. HPD – Hrvatsko prirodoslovno društvo
  2. HKD – Hrvatsko Kemijsko Društvo
  3. Član znanstvenog vijeća za zaštitu prirode pri HAZU