Martin Lončarić

Martin Lončarić

dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0105

1565

Radionice 2/101

Institut Ruđer Bošković
Zavod za laserska i atomska istraživanja i razvoj
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Područja znanosti

prirodne znanosti, fizika, fizika kondenzirane tvari

Specifični znanstveni interesi

fotonika

Nastava

Laboratorijske vježbe iz geometrijske i fizikalne optike na Veleučilištu Velika Gorica

Istaknute publikacije

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250246

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko fizikalno društvo

Hrvatsko vakuumsko društvo

Hrvatsko biofizičko društvo