Martina Furdek Turk

Martina Furdek Turk

dr.sc.

viši asistent

1215
1236

Krilo 3/002

Bijenička cesta 54,
10 002 Zagreb
Hrvatske

Obrazovanje

2015.   Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Interdisciplinarni doktorski studij Oceanologije

2007.   Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Biotehnologija, Smjer: Biokemijsko inženjerstvo

Područja znanosti

interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o okolišu, znanost o moru