Mirta Smodlaka Tanković

Mirta Smodlaka Tanković

dr. sc.

viši asistent
+385 52 804 716

716

Rovinj/111

Centar za istraživanje mora
G.Paliaga 5
52210 Rovinj

Obrazovanje

2015 -Doktorica znanosti - Znanost o moru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno–matematički fakultet

2008 - Diplomirani inženjer biologije, smjer: molekularna biologija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno–matematički fakultet, Biološki odsjek

Područja znanosti

prirodne znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o moru

Specifični znanstveni interesi

biokemija i molekularna biologija, ekotoksikologija, morski otpad, mikroplastika

Nastava

Dodiplomski studij - Sveučilište u Puli, Studij - Znanost o moru, asistent na kolegijima:

- Stanična i molekularna biologija (nositelj: dr.sc. M. Fafanđel)

- Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (nositelj: dr.sc. N. Bihari)