Nevenka Mikac

dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1036

1236
1781

Krilo 3/210

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

CV 2011.doc 110,00 kB

Obrazovanje

Školovanje:

 

1960 - 1968.   Osnovna škola u Zagrebu

1968 - 1972.  V Gimnazija u Zagrebu

1972 - 1977.   Kemijski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1977.   Diplomirala s radom “Empirijsko računanje dijamagnetske susceptibilnosti molekula” (voditelj dr. Z.B. Maksić)

1982. Magistrirala na postdiplomskom studiju iz Oceanologije Sveučilišta u Zagrebu s radom “Raspodjela mono- i dimetil žive između sedimenata i nekih organizama Kaštelanskog zaljeva” (voditelj dr. M. Picer)

1991. Doktorirala kemiju na Sveučilištu u Zagrebu s radom  “Određivanje alkil derivata olova u vodenom sustavu” (voditelj dr. M. Branica)

 

Zaposlenje:

 

Od 1978. godine zaposlena u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Instituta Rudjer Bošković, Zagreb na radnim mjestima:

 

1978 - 1982                Mlađi asistent

1982 - 1991                Znanstveni asistent

1991 - 1993                Viši znanstveni asistent

1993 - 1998                Znanstveni suradnik

1998 - 2006                Viši znanstveni suradnik

2006 -                         Znastveni savjetnik

Projekti

Glavni istraživač na bilateralnom francusko-hrvatskom projektu Cogito sa Sveučilištem u Pau: Određivanje i ponašanje organokositrenih spojeva u istočnom Jadranu (2010-2012).

Nastava

Kolegij: „Tragovi elemenata u morskoj vodi, morskim organizmima i sedimentu“ Sveučilište u Zagrebu, PMF, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije (predavači N. Mikac i V. Cuculić)

Kolegij „Analitika tragova elemenata u morskom okolišu“, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije (predavači M. Mlakar, D. Omanović, N. Mikac)

Kolegij: “Analitička kemija organskih i anorganskih zagadjivala”, Poslijediplomski sveučilišni studij “Zaštita prirode i okoliša”, Sveučilište u Osijeku (predavači M. Ahel i N. Mikac).