Robert Bernat

Robert Bernat

+385 1 457 1256

1498

+385 91 792 4171

Administrativne, stručne i tehničke službe

Krilo 7/211

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

CV_bernat_robert_hr.pdf 65,14 kB