Robert Vianello

Robert Vianello

dr. sc.

znanstveni savjetnik
voditelj laboratorija
+385 1 456 1117

1707

+385 1 456 1118

+385 91 2547100

Pomoćni objekt 2/8

Institut Ruđer Bošković
Grupa za računalnu organsku kemiju i biokemiju
Bijenička cesta 54
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

CV-Vianello.pdf 142,44 kB

Obrazovanje

2010-2012   FP7 Marie Curie stipendist, Kemijski institut, Ljubljana, Slovenija (domaćin: dr. Janez Mavri)

2005   postdoktorand zaklade Alexander von Humboldt, Institut za organsku kemiju, Sveučilište u Heidelbergu, Njemačka (domaćin: prof. Rolf Gleiter)

05.11.2003.   doktorat prirodnih znanosti –  polje kemija, doktorska disertacija "Interakcije Lewisovih kiselina i baza". Mentor: Prof. Zvonimir Maksić

2001–2003   poslijediplomski studij fizikalne kemije, PMF, Sveučilište u Zagrebu

17.11.2000.   diplomirani inženjer kemije, diplomski rad "Protonski afiniteti nekih derivata gvanidina". Mentor: Prof. Zvonimir Maksić

1996–2000   studij kemije, PMF, Sveučilište u Zagrebu

1992–1996   Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka

1984–1992   redovno osnovnoškolsko obrazovanje, O.Š. "Ivan Zajc", Rijeka

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, organska kemija, fizikalna kemija

Projekti

2015-2019   "Dizajn i sinteza novih dušikovih heterocikličkih fluorofora i fluorescentnih nanomaterijala kao kemijskih senzora za pH i metalne ione"; istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

2013-2017   "Computational Studies of the Biogenic Amines of the Brain for Targeting Neurological Diseases"; individualni FP7 Marie Curie Career Integration Grant (FP7-PEOPLE-2012-CIG natječaj)

2011-2014   "Broenstedove i Lewisove kiseline i baze u kemiji i biokemiji"; temeljni projekt MZOŠ-a

2010-2012   "Computational Studies of Proton Dynamics in Hydrogen Bonded Systems and Enzymes"; individualna FP7 Marie Curie stipendija (FP7-PEOPLE-2009-IEF natječaj) za 18 mjesečno poslijedoktorsko usavršavanje na Kemijskom institutu u Ljubljani (Slovenija)

2008-2010   "Računsko predviđanje strukture i katalitičke aktivnosti novih organskih superkiselina"; Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja", Program za mlade znanstvenike i stručnjake, uz sufinanciranje tvrtke APO d.o.o. Zagreb

2009-2010   "Kiselo bazna i tautomerna svojstva biološki važnih spojeva u otopini"; hrvatsko-slovenski bilateralni projekt

2008-2009   "Amidna veza i njene implikacije u molekularnoj biologiji"; austrijsko-hrvatski bilateralni projekt

Nagrade i priznanja

2018   Godišnja nagrada Zaklade Branimir Jernej za izniman znanstveni rad objavljen u 2017. godini

2017   Državna nagrada za znanost za 2016. godinu u području prirodnih znanosti; Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sabor Republike Hrvatske

2015   Godišnja nagrada ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za 2015. godinu za rad u časopisu s visokim faktorom utjecaja

2013   predstavljanje na službenoj stranici Europske komisije (http://www.croatia-in-the-eu.eu) kojom je najavljivan ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije

2012   "Marie Curie uspješna priča", predstavljanje projekta između 23 odabrane individualne stipendije u publikaciji Europske komisije "EU FP7 People Specific Programme Success Stories Booklet"

2012   Godišnja nagrada ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za 2012. godinu za rad u časopisu s visokim faktorom utjecaja

2010   "50.000-ti Marie Curie stipendist", nagrada Europske komisije dvadesetpetorici korisnika Marie Curie stipendije

2010   Godišnja nagrada ravnateljice Instituta Ruđer Bošković za 2010. godinu za projekt s visokim financiranjem

2010   Nagrada "Perspektivni znanstvenik" Centra za primjenjenu kvantnu mehaniku iz Pariza (Francuska)

2008   Godišnja nagrada Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2008. godinu za razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada

2007   Nagrada "Leopold Ružička" Hrvatskog kemijskog društva za 2006. godinu

2006   Državna nagrada za znanost za 2005. godinu znanstvenim novacima u području prirodnih znanosti; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Sabor Republike Hrvatske

2004   Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveni rad iz kemije na području prirodnih znanosti

2004   Stipendija zaklade Alexander von Humboldt za tromjesečni boravak na University of Heidelberg (Njemačka)

2004   Javno priznanje Grada Rijeke – Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2004. godini za stvaralački rad i ostvarenja u području kemije tijekom 2002. i 2003. godine

1995   Nagrada za postignute rezultate u oblasti tehničke kulture i promociju grada Rijeke za 1995. godinu; Zajednica tehničke kulture i Grad Rijeka

1993–2000   Stipendist Grada Rijeke

Istaknute publikacije

1. R. Vianello, J. Mavri: "EVB simulation of the catalytic activity of monoamine oxidases: from chemical physics to neurodegeneration”, in Theory and applications of the empirical valence bond approach: from physical chemistry to chemical biology, (F. Duarte, S. C. L. Kamerlin, Eds.), John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 2017, p. 199–231.

2. A. Maršavelski, R. Vianello: "What a difference a methyl group makes: the selectivity of monoamine oxidase B towards histamine and N-methylhistamine", Chemistry – A European Journal 2017, 23, 2915–2925.

3. T. Gregorić, M. Sedić, P. Grbčić, A. Tomljenović Paravić, S. Kraljević Pavelić, M. Cetina, R. Vianello, S. Raić-Malić: "Novel pyrimidine-2,4-dione–1,2,3-triazole and furo[2,3-d]pyrimidine-2-one–1,2,3-triazole hybrids as potential anti-cancer agents: Synthesis, computational and X-ray analysis and biological evaluation", European Journal of Medicinal Chemistry 2017, 125, 1247–1267. 

4. M. Pavlin, M. Repič, R. Vianello, J. Mavri: "The chemistry of neurodegeneration: kinetic data and their implications”, Molecular Neurobiology 2016, 53, 3400–3415.  

5. D. Saftić, R. Vianello, B. Žinić: "5-Triazolyluracils and their N1-sulfonyl derivatives: intriguing reactivity differences in the sulfonation of triazole N1'-substituted and N1'-unsubstituted uracil molecules", European Journal of Organic Chemistry 2015, 35, 7695–7704. 

6. I. Picek, R. Vianello, P. Šket, J. Plavec, B. Foretić: "Tandem β-elimination/hetero-Michael addition rearrangement of an N-alkylated pyridinium oxime to an O-alkylated pyridine oxime ether: an experimental and computational study", Journal of Organic Chemistry 2015, 80, 2165–2173.

7. I. Despotović, R. Vianello: "Engineering exceptionally strong oxygen superbases with 1,8-diazanaphthalene di-N-oxides”, Chemical Communications 2014, 50, 10941–10944. 

8. Z. B. Maksić, B. Kovačević, R. Vianello: "Advances in determining the absolute proton affinities of neutral organic molecules in the gas phase and their interpretation: a theoretical account", Chemical Reviews 2012, 112, 5240-5270.

9. R. Vianello, M. Repič, J. Mavri: "How are biogenic amines metabolized by monoamine oxidases?", European Journal of Organic Chemistry 2012, 7057–7065, rad na naslovnici.

10. R. Borštnar, M. Repič, M. Kržan, J. Mavri, R. Vianello: "Irreversible inhibition of monoamine ox­idase B by the antiparkinsonian medicines rasagiline and selegiline: a computational study", European Journal of Organic Chemistry 2011,  6419-6433, rad na naslovnici.

11. J. Stare, J. Mavri, J. Grdadolnik, J. Zidar, Z. B. Maksić, R. Vianello: "Hydrogen bond dynamics of histamine monocation in aqueous solution: Car-Parrinello molecular dynamics and vibrational spectroscopy study", Journal of Physical Chemistry B 2011, 115, 5999-6010.

12. R. Vianello, Z. B. Maksić: "Polycyano derivatives of some organic tri– and hexacyclic molecules are powerful super– and hyperacids in the gas phase and DMSO: computational study by DFT approach", Journal of Organic Chemistry 2010, 22, 7670–7681.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

nacionalni predstavnik u International Society of Theoretical Chemistry and Physics (od 2013.)

član Hrvatskog kemijskog društva (od 2001.)

član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (od 2006.)

član Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku biologiju (od 2003.)

Ostalo

održao 1 plenarno, 20 pozvanih predavanja, 10 predavanja te 7 popularnih predavanja na domaćim i inozemnim skupovima

mentor 2 doktorske dizertacije i neposredni voditelj 4 diplomska rada

član Uredništva časopisa Croatica Chemica Acta (2010– ), Frontiers in Chemical Biology (2013- ) i Advances in Chemistry (2013- )

član Selekcijskog odbora NEWFELPRO projekta stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače u Hrvatskoj (2013- )

član međunarodnog Upravnog odbora "Central European Conference - Chemistry towards Biology" dvogodišnje serije konferencija (2012- )

član organizacijskog odbora međunarodne konferencije "5th Central European Conference – Chemistry towards Biology" (Primošten, Hrvatska; 08–11.09.2010.)