Romina Kraus

Romina Kraus

dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 52 804 746

746

+385 52 804 780

Rovinj/206-207

Centar za istraživanje mora
Institut "Ruđer Bošković"
G. Paliage 5
52210 Rovinj
Hrvatska

Popis znanstvenih radova

Obrazovanje

Doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultet, Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine prirodne znanosti, znanstveno polje biologija. Od 16.7.2001. zaposlena je u Laboratoriju za procese u ekosustavu mora, Centra za istraživanje mora u Rovinju, Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb gdje je izradila disertaciju pod naslovom "Mikrofitoplankton u sjevernom Jadranu tijekom cvjetanja mora" pod voditeljstvom prof. dr. sc. Damira Viličića.

Magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine prirodne znanosti, znanstveno polje geoznanosti, grana oceanologija. Od 1.9.1997. do 2.3.2001. volontirala je u Laboratoriju za ekološko modeliranje, Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta “Ruđer Bošković”,  Zagreb, gdje je izradila magistarsku radnju pod naslovom "Primjena suspenzija jednostaničnih algi u elektrokemijskoj analizi morskih čestica" pod voditeljstvom dr.sc. Vere Žutić. 

Diplomirala biologiju (smjer ekologija) 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomsku radnju pod naslovom "Trombocitna monoaminoksidaza: komparativna istraživanja ireverzibilnih inhibitora in vitro" izradila je u Laboratoriju za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, Zavoda organska kemija i biokemija, Instituta „Ruđer Bošković“, Zagreb, pod voditeljstvom dr.sc. Lipe Čičin-Šain.

Područja znanosti

prirodne znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o moru, ekologija

Specifični znanstveni interesi

ekologija fitoplanktona u ekosustavu sjevernog jadrana, s posebnim naglaskom na dugoročne promjene fitoplanktonske zajednice u akvatoriju, te mehanizme procesa eutrofikacije i neuobičajene pojave cvjetanja mora karakteristične za ovo područje

Projekti

IPA Adriatic projekt BALMAS (koordinacija IRB kao projektnog partnera)

Nastava

Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru

(http://www.unipu.hr/index.php?id=1066)

  • Algologija - obavezni kolegij I. godine (ko-nositeljica, s dr.sc. Ljiljana Iveša)
  • Ekologija mora - obavezni kolegij II. godine (ko-nositeljica, s dr.sc. Ana Travizi)
  • Štetne pojave u moru - izborni kolegij III. godine (ko-nositeljica, s dr.sc. Danilo Degobbis i dr.sc. Tamara Đakovac)

Istaknute publikacije

Kraus, R., Supić, N.*, Precali, R. 2016. Factors favouring large organic production in the northern Adriatic: Towards the northern Adriatic empirical ecological model. Ocean Science. 12, 19-37.

Kraus, R.*, Supić, N. 2015. Sea dynamics impacts on the macroaggregates: A case study of the 1997 mucilage event in the northern Adriatic. Progress in Oceanography. 138, 249–267.

Kraus, R.*, Supić, N., Lučić, D., Njire, J. 2015. Impact of winter oceanographic conditions on zooplankton abundance in northern Adriatic with implications on Adriatic anchovy stock prognosis. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 167, 56–66.

Supić, N.*, Kraus, R., Kuzmić, M., Paschini, E., Precali, R., Russo, A., Vilibić, I. 2012. Predictability of northern Adriatic winter conditions. Journal of Marine Systems. 90, 1, 42-57.

Kraus, R.*, Supić, N. 2011. Impact of circulation on high phytoplankton blooms and fish catch in the northern Adriatic (1990-2004). Estuarine, Coastal and Shelf Science. 91, 2, 198-210.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko biološko društvo 1885 (http://www.hbd1885.hr/)