Stanislav Frančišković-Bilinski

Stanislav Frančišković-Bilinski

dr.sc.

viši znanstveni suradnik (na radnom mjestu znanstvenog suradnika)
+385 1 456 1081

1481

Krilo 3/206

Laboratorij za fizičku kemiju tragova.
Zavod za istraživanje mora i okoliša,
Institut "Ruđer Bošković", POB 180, 10002 Zagreb, Hrvatska.
Tel: +385 1 4561-081
Fax: +385 1 4680-242
e-mail: francis@irb.hr

Bibliografija

Obrazovanje

 • 2005. Doktorirao iz područja prirodnih znanosti, polje Geoznanosti, grana Geologija i mineralogija, na Prirodoslovno-matematičkom falultetu, Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom pod nazivom “Geokemija vodotočnih sedimenata u drenažnom sustavu rijeke Kupe”, mentori Prof.Dr.sc. Ladislav Palinkaš i Prof.Dr.sc. Esad Prohić.
 • 2001. Magistrirao iz područja prirodnih znanosti, polje Geoznanosti, grana Oceanologija na Poslijediplomskom studiju Oceanologija, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu s radom pod nazivom “Trošenje silikatnih stijena proučavano na primjeru estuarijskih sedimenata rijeke Öre (Sjeverna Švedska) ”, mentor Prof.Dr.sc. Esad Prohić.
 • 1997. Diplomirao na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkom falultetu, Sveučilišta u Zagrebu na studiju geologije i geografije, s diplomskim radom pod nazivom “Mineraloška i kemijska karakterizacija modelnih i prirodnih uzoraka karbonata”, mentor Prof.Dr.sc. Esad Prohić.
 • 1992. god. završena XVI (jezična) gimnazija u Zagrebu.

Područja znanosti

prirodne znanosti, geologija, interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o okolišu, znanost o moru

Projekti

 • Bilateralni projekt između Hrvatske i Austrije 2010-2011. „Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka“, voditelji Dr.sc. Stanislav Frančišković-Bilinski i Prof.dr.sc. Thilo Hofmann.
 • Bilateralni projekt između Hrvatske i Mađarske 2009-2011. „Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu rizika za okoliš“, voditelji Dr.sc. Stanislav Frančišković-Bilinski i Prof.dr.sc. János Támas.
 • Bilateralni projekt između Hrvatske i Austrije 2006-2008. „Evaluation of contamination of stream sediments in lithologically different drainage basins, using advanced geomathematical methods“, voditelji Dr.sc. Stanislav Frančišković-Bilinski i Dr.sc. Gerd Rantitsch.
 • Projekt sa „Solanom Pag“ i koncernom „Agrokor“ 2011-: „Mineralogija i geokemija Solane Pag – mogućnosti iskorištenja otpadnih lugova (sea bitterns)“, voditelj Dr.sc. Stanislav Frančišković-Bilinski.

Nagrade i priznanja

 • Franzosini nagrada za 2010. godinu, dodijeljena od IUPAC-a.
 • Nagrada Ravnateljice IRB-a za 2010. godinu

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko geološko društvo
 • Odbor za geokemiju HAZU