Tanja Matijević Glavan

Tanja Matijević Glavan

dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1384

1558

Krilo 5/206

Bijenicka 54, 10000 Zagreb

Obrazovanje

  • ožujak 2010.                       Stekla titulu doktora znanosti biokemije i molekularne biologije pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; naslov doktorske disertacije: „Uloga gena/proteina TLR3 u stanicama primarnog karcinoma i metastaza čovjeka“
  • 2008.-2013.                         Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“- specijalistički diplomski  stručni studij Projektni menadžment
  • 2005.-2010.                         Poslijediplomski doktorski studij iz Molekularne i stanične biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2004.                                     obranila diplomski rad naslova "Primjena transgenog kvasca (Saccharomyces cerevisiae) kao modela za istraživanje oksidacijskog stresa", izrađen u Laboratoriju za oksidacijski stres Zavoda za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković; mentor prof. dr. Neven Žarković
  • 1998.-2003.                         Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij molekularne biologije (diplomirala među 10% najboljih studenata u generaciji s prosjekom ocjena 4,67)
  • 1994.-1998.                         Srednja škola „VII gimnazija“, Zagreb

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, temeljne medicinske znanosti

Istaknute publikacije

Matijevic, T. and Pavelic, J. The dual role of TLR3 in metastatic cell line. Clin Exp Matastasis (in Press)(IF=4,113)

Matijević, T., Marjanović, M., and Pavelić, J. (2009). Functionally active toll-like receptor 3 on human primary and metastatic cancer cells. Scand J Immunol70, 18-24.(IF=2,186)

Matijević, T. and Pavelić, J. (2009). Toll-Like Receptors: Cost or Benefit for Cancer? Curr Pharm Des. 2010;16(9):1081-90.(IF=4,774)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Europsko društvo za humanu genetiku

Hrvatsko društvo za istraživanje raka

Europsko društvo za istraživanje raka

Ostalo

  • organizacija 4. Hrvatskog kongresa humane genetike- Malinska, Hrvatska (18.-20.10.2007.)
  • organizacija ljetne škole MedILS-a pod nazivom „Hottest topics in protein research“, Split, Hrvatska (19.-26.07.2008)
  • organizacija kongresa „8th Balkan Meeting on Human Genetics”, Cavtat, Hrvatska (14.-17.05.2009)
  • organizacija 5. Hrvatskog kongresa humane genetike- Bol, Hrvatska (20.-21.06.2011.)