Vesna Janicki

dr.sc

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1247

1562

Radionice 2/105

Zavod za laserska i atomska istraživanja i razvoj
Bijenička c. 54
10000 Zagreb
Croatia

bibliografija

Područja znanosti

fizika kondenzirane tvari

Specifični znanstveni interesi

optički tanki filmovi: dizajn i deposicija, optička karakterizacija materijala u tankom sloju, smjese materijala u tankom sloju, metalo dielektrični nanokompoziti, metalni otočići, razlaganje metalnih otočića potpomognuto električnim poljem

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko vakuumsko društvo

Ostalo

Voditelj Laboratorija za optiku i tanke slojeve