Zdenko Tkalčec

Zdenko Tkalčec

dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0930

1710

Pomoćni objekt 2

Bijenička 54, 10000 Zagreb

Obrazovanje

  • 1996. g. završio studij biologije, inženjerski smjer ekologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomskim radom "Rasprostranjenost gljiva iz porodice Boletaceae u Hrvatskoj".
  • 2003. g. završio poslijediplomski studij iz područja prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje biologija (ekologija), magistarskim radom "Biogeografija i ekologija gljiva iz reda Agaricales (Basidiomycota) na acidofilnim cretovima Hrvatske".
  • 2006. g. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje biologija (mikologija), doktorskom disertacijom "Gljive reda Agaricales (Basidiomycota) s obojenim sporama u Hrvatskoj".

Područja znanosti

prirodne znanosti, biologija

Specifični znanstveni interesi

mikologija, bioraznolikost gljiva, sistematika gljiva, biogeografija gljiva

Istaknute publikacije

Hausknecht A, Mešić A, Tkalčec Z. 2007. Two remarkable species of Bolbitiaceae (Agaricales) from Croatia. Österr. Z. Pilzk. 16: 281-286.

Tkalčec Z, Mešić A. 2008. Gloiocephala cerkezii, a new species from Croatia. Mycologia 100(2): 306-310.

Tkalčec Z, Mešić A, Hausknecht A. 2009. Two new taxa of Bolbitiaceae (Agaricales) from Croatia. Mycotaxon 107: 249-258.

Tkalčec Z, Mešić A, Čerkez M. 2011. Galerella nigeriensis (Agaricales), a new species from tropical Africa. Mycotaxon 114: 263-270.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko mikološko društvo - predsjednik