Objavljeno: 08.11.2017. 10:12

Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Laboratoriju za fiziku mora i kemiju vodenih sustava (LFKVS) Zavoda za istraživanje mora i okoliša Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je 31.10.2017. dodijelila prvu akreditaciju prema normiHRN EN ISO/IEC 17025: 2007za tri ispitne metode u području ispitivanja voda i sedimenata.

Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Akreditacija je dodijeljena za sljedeće metode:

  • Određivanje koncentracije otopljenog (DOC) i/ili ukupnog (TOC) organskog ugljika – Visoko temperaturna katalitička oksidacija: U površinskim, podzemnim, prijelaznim, priobalnim vodama i moru,
  • Određivanje koncentracije partikularnog (POC) organskog ugljika – Visoko temperaturna katalitička oksidacija: U površinskim, podzemnim, prijelaznim, priobalnim vodama i moru,
  • Određivanje koncentracije ukupnog organskog ugljika (TOC) – Visoko temperaturna katalitička oksidacija: U sedimentu.

Više detalja o ispitnim metodama i području akreditacije može se naći u Potvrdi o akreditaciji broj 1577 od 31.10.2017. i pripadajućem Prilogu Potvrdi. Potvrda je uvrštena u HAA-ov registar akreditacija i javno je dostupna u njemu. Registar se nalazi na internetskoj stranici HAA-a na kojoj se može pretraživati.

Akreditacija je važeća pet godina (do 30.10.2022.) i mora se obnavljati ako se želi zadržati. U međuvremenu će HAA u LFKVS-u provoditi redovite nadzorne preglede radi provjere i potvrđivanja rada Laboratorija u skladu s normomHRN EN ISO/IEC 17025: 2007. Redoviti nadzorni pregledi su uobičajena praksa akreditacijskih tijela i provode su u pravilnim vremenskim razmacima.

Akreditacija LFKVS-a je prva akreditacija na IRB-u koja je dodijeljena na temelju zajedničkog sustava upravljanja koji je 2015. godine uspostavljen na Institutu u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025: 2007. Zajednički sustav upravljanja je primjenjiv i obavezan za sve ispitne i umjerne laboratorije na IRB-u koji se žele akreditirati u skladu s navedenom normom ili su već akreditirani prema njoj.

Dokumenti i zapisi zajedničkog sustava upravljanja IRB-a su interni dokumenti Instituta i dostupni su djelatnicima IRB-a na uvid u elektroničkom obliku. Akreditacija LFKVS-a je dobivena zajedničkim radom osoblja LFKVS-a i Voditeljice kvalitete IRB-a.