Objavljeno: 10.02.2016. 11:21

Objavljen rad na naslovnici časopisa Dalton Transactions

Vodeći europski časopis u području anorganske kemije Dalton Transactions izdavača Royal Society of Chemistry u najnovijem izdanju (07/2016) je za prikaz na stražnjoj naslovnici odabrao znanstveni rad skupine autora s Instituta Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu i s Fakulteta za kemiju i kemijsku tehnologiju (FKKT) Sveučilišta u Ljubljani.

Rad u časopisu Dalton Transactions

Rad u časopisu Dalton Transactions

Znanstveni rad pod naslovom "Synthesis and characterization of ML and ML2 metal complexes with amino acid substituted bis(2-picolyl)amine ligands" rezultat je multidisciplinarne suradnje hrvatskih i slovenskih znanstvenika u okviru zajedničkog bilateralnog projekta "Katalitička i biološka svojstva metalnih kompleksa dušikovih liganada", a također je dijelom financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost putem istraživačkih projekata "Minimalni umjetni enzimi" i "Novi dušikovi heterocikli kao senzori za pH i metalne ione".

U istraživanja su bili uključeni sintetski kemičari postdoktorand dr. sc. Đani Škalamera i tehničar Ernest Sanders, računalni kemičari doktorandica Aleksandra Maršavelski i dr. sc. Robert Vianello te koordinator istraživanja dr. sc. Srećko Kirin, svi s IRB-a iz Zagreba, te strukturni kemičari dr. sc. Andrej Pevec i dr. sc. Iztok Turel s FKKT-a iz Ljubljane.

U okviru ovog rada istraženi su čimbenici koji utječu na sposobnost kationa prijelaznih metala (M) za vezanje jedne ili dviju molekula organskih tridentatnih liganada (L) u odnosu M : L = 1 : 1 ili M : L = 1 : 2 te na koji način se spomenuti ligandi prostorno raspoređuju oko metalnih iona (mer, trans-fac ili cis-fac stereokemija).

U radu su kao ligandi korišteni simetrični dušikovi heterocikli bis-pikolilamin (L = bpa) ili bis-kvinaldilamin (L = bqa), a posebna pažnja je usmjerena na komplekse cinka [Zn(L)]2+ i [Zn(L)2]2+. Sustavnim istraživanjima nađeni su optimalni reakcijski uvjeti za pripravu željenih cis-fac-[Zn(L)2]2+ kompleska, korištenjem spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije (NMR) i difrakcije rentgenskih zraka na monokristalnim uzorcima, u skladu s računalnim modelima, koji su pomogli u interpretaciji eksperimentalnih opažanja.

Dobiveni su vrijedni rezultati koji će u nastavku istraživanja poslužiti kao temelj za optimizaciju malih sintetskih katalizatora asimetričnih reakcija s funkcionalnom vanjskom koordinacijskom sferom, s potencijalnom primjenom u farmaceutskoj i kemijskoj industriji.