Objavljeno: 01.03.2018. 15:45

Ruđerovci objavili rad u prestižnom časopisu Chemical Communications

Ruđerovci objavili rad u prestižnom časopisu Chemical Communications

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković dr. sc. Srećko Kirin i dr. sc. Zoran Kokan iz Laboratorija za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva Zavoda za kemiju materijala, dr. sc. Borislav Kovačević iz Grupe za računalne bioznanosti te dr. sc. Zoran Štefanić iz Laboratorija za kemijsku i biološku kristalografiju Zavoda za fizičku kemiju, u suradnji s Pavletom Tzvetkovom s Instituta za tehnologiju iz njemačkog grada Karlsruhea, objavili su znanstveni rad pod naslovom "Controlling Orthogonal Self-Assembly through Cis-Trans Isomerization of a Non-Covalent Palladium Complex Dimer" u vrhunskom kemijskom časopisu Chemical Communications (IF = 6.3, Q1). Značaj njihovog istraživanja dodatno je istaknut na stražnjoj naslovnici časopisa.

U okviru rada istraživani su paladijevi kompleksi fosfinskih liganda s aminokiselinama koji u kloriranim otapalima tvore nekovalentne dimere putem aromatskih interakcija i čak 16 vodikovih veza. Konfiguracija metalnog centra igra važnu ulogu u procesu dimerizacije, što je utvrđeno eksperimentalnim spektroskopskim i kristalografskim metodama potpomognutim teorijskim izračunima. Jednostavna kontrola procesa samoudruživanja uspješno je ostvarena promjenom koncentracije, otapala i temperature, što je iznimno važno u dizajnu novih funkcionalnih kemijskih sustava.

Istraživanja su provedena u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost "Minimalni umjetni enzimi" (IP-2014-09-1461) i hrvatsko-njemačkog bilateralnog projekta (MZO & DAAD).

Više informacija o objavljenom radu pronađite putem poveznice http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/CC/C7CC09537F#!divAbstract