Odjel za informatičku potporu

Odjel za informatiku i računarstvo obavlja poslove vezane uz razvoj, održavanje, uspostavljanje i unapređivanje zajedničke računalne i komunikacijske opreme koja uključuje središnja računala i lokalne mreže za povezivanje računala; poslove veze s javnim mrežama; poslove vezane uz usluge elektroničke pošte; poslove savjetovanja i rješavanja programskih i sklopovskih problema; poslove vezane uz informatizaciju Instituta; poslove informatičke podrške za Administrativne, stručne i tehničke službe; poslove informacijske sigurnosti i druge poslove iz djelokruga Odjela.

Nikola Pavković

Voditelj odjela

Nikola Pavković

+385 1 456 1168
Stranice za IT podršku IRB korisnicima

e-mail: help@irb.hr
tel: +385 1 456 1168, interni 1568

Zaposlenici

Filip Uršulin

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1168
1568

Hrvoje Dagelić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1168
1568

Mario Perc

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1260
1760

Mario Strelar

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1168
1568

Miodrag Babić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1340
1881

Nikola Pavković

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1168
1568
+385 99 3992 141