Odjel za ljudske potencijale

Odjel za ljudske potencijale obavlja poslove u vezi s prijemom u radni odnos, promjenama u radnom odnosu te prestankom radnog odnosa, vođenje propisanih očevidnika, evidencija i baze podataka radnika Instituta, administrativne poslove vezane uz provedbu izbora u znanstvena, suradnička i stručna zvanja te izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, administrativne poslove vezane uz pripremu i održavanje sjednica Znanstvenog vijeća te provedbu odluka Znanstvenog vijeća, druge administrativne poslove iz djelokruga Znanstvenog vijeća, poslove pravne pomoći stranim državljanima vezano uz regulaciju njihovog ulaska, boravka i rada u RH i druge poslove vezane uz ljudske potencijale.

Voditelj odjela

Mirna Benat

+385 1 468 0209

Zaposlenici

Ankica Roić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1360
1894

Carmen Culi Lacković
dipl.iur.

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1360
1894

Katarina Sučić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1170
1370

Lea Liović
mag.iur.

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1170
1370

Mirna Benat

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 468 0209
1367
+385 98 364 365

Stribor Jurčić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1170
1370