Odjel za pravne poslove

Odjel za pravne poslove obavlja poslove izrade nacrta prijedloga općih akata Instituta, poslove praćenja i primjene zakona, drugih propisa i općih akata Instituta, sve pravne poslove vezane uz postupke koji se vode pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima u kojima je stranka Institut, poslove zastupanja Instituta pred sudovima i drugim nadležnim tijelima po punomoći, pravnu obradu ugovora te izradu ili obradu ostalih dokumenata, podnesaka i dopisa iz nadležnosti Odjela, davanje pravnih mišljenja, pravne poslove vezane uz utvrđivanje povrede obveza iz radnog odnosa i druge poslove iz djelokruga Odjela.

Voditelj odjela

Ana Horvat

+385 1 456 1049

Zaposlenici

Ana Horvat

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1049
1249
+385 99 263 0387

Lada Uzorinac

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1054
1254

Marta Vuković

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1049
1249