Javni dokumenti IRB-a

Javni dokumenti

Pravilnik o vanjskim suradnicima

Ovim Pravilnikom uređuje se status vanjskih suradnika, njihova prava i obveze te mogućnost korištenja prostora, resursa i naziva IRB-a.

577,96 kB / pdf
Pravilnik o zaštiti od požara

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i propisi čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava rada, te zaštita zdravlja i života ljudi, života i zdravlja trećih osoba i imovine Instituta.

10,48 MB / pdf
Statut IRB-a

Ovim Statutom uređuju se status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat, ustroj, tijela, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, uvjeti i postupak izbora u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i na radna mjesta, počasno zvanje, sudjelovanje u procesu visokog obrazovanja i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Instituta Ruđer Bošković

518,39 kB / pdf
Strategija razvoja IRB 2017-2023

IRB je 2013. godine usvojio „Strateški program znanstvenih istraživanja Instituta Ruđer Bošković 2013. – 2018.”. Do kraja 2016. godine Institut je implementirao veliki dio strateških ciljeva iz navedenog strateškog programa. Istovremeno, zbog novih okolnosti i mogućnosti za daljnji razvoj i napredak Instituta, Institut donosi novi dokument „Strategija razvoja Instituta Ruđer Bošković 2017–2023”.

1,04 MB / pdf