Dr. sc. Stjepko Fazinić imenovan za v.d. ravnatelja Instituta Ruđer Bošković

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković (IRB) 1. kolovoza 2017. godine imenovalo je dr. sc. Stjepka Fazinića za vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta. Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje od 2. kolovoza 2017. do imenovanja novog ravnatelja temeljem javnog natječaja, a najduže na razdoblje od godinu dana.

irb-pr-logo
Pitanja ili komentari?

Ime i prezime *


E-mail *


Komentar *