Što je ELAN?

ELAN program (European and Latin American Business Services and Innovation Network) je inicijativa Europske unije (EU) koja nastoji povećati i diverzificirati ekonomsku prisutnost EU u Latinskoj Americi odgovarajući na potrebe Latinske Amerike za znanjem i inovativnim tehnologijama.

ELAN

ELAN nastoji poticati prilike koje oba tržišta nude za europske i latinsko američke SME-ove (SME = mala i srednje velika poduzeća), kroz dvije neovisne strategije:

 • europske i latinsko američke poslovne usluge (ELAN Biz) - čiji glavni cilj je osiguati ažurirane i opsežne informacijske usluge za europske SME-ove zaintresirane za poslovanje u zemljama Latinske Amerike,
 • europska i latinsko američka tehnološko bazirana poslovna mreža (ELAN network) - čija je glavna svrha stvaranje tehnološki baziranih poslovnih prilika između europskih i latinsko američkih SME-ova.

ELAN mreža: europska i latinsko američka tehnološko bazirana poslovna mreža

ELAN mreža otvara prostor za suradnju i razvoj tehnološki baziranih poslovnih prilika između Europe i Latinske Amerike. U njenom fokusu su SME-ovi, a poseban naglasak je na sektore:

 • obnovljivi izvori energije,
 • biotehnologija i bioekonomija,
 • tehnologije vezane uz okoliš,
 • zdravlje,
 • informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT),
 • nanotehnologije,
 • novi materijali.

Članove ELAN mreže trenutno čini inicijalno sastavljena grupa organizacija koje su lideri u svojim zemljama u pokretanju, zagovaranju i mobilizaciji inovativnih procesa i transfera tehnologije, a jedna od njih je i Institut Ruđer Bošković. Cilj ELAN mreže je proširiti Mrežu tako da se u nju uključe i drugi akteri poput inovativnih SME-ova, stvarajući tako široku mrežu partnerstva i priliku za stvaranje tehnološki baziranih poslovnih prilika.  

Događanja u organizaciji ELAN mreže u 2016: susreti za stvaranje poslovnih mogućnosti temeljenih na tehnologiji

Europska i latinskoamerička poslovna mreža temeljena na tehnologiji ELAN, čija je glavna svrha generirati poslovne mogućnosti temeljene na tehnologiji između malih i srednjih poduzeća Europe i Latinske Amerike, objavila je kalendar događanja za 2016.:

 • Sedam događanja organiziranih u Argentini, Brazilu, Kolumbiji, Kostarici, Čileu, Meksiku i Peru usmjerenih na stvaranje poslovnih mogućnosti temeljenih na tehnologiji između tvrtki iz EU i LA (posebno mala i srednja poduzeća) te pružanje potpore da te mogućnosti sazriju i postanu uspješne poslovne priče. ELAN događanja su savršen prigoda da se identificiraju mogućnosti, potrebe i niše na latinoameričkim tržištima, kao i prostor za umrežavanje i suradnju.
 • Četiri Tehnološke misije od Latinske Amerike, Kariba do Europe od Argentine do Belgije, Finske i Nizozemske. Tehnološke misije usmjerene su na identificiranje novih poslovnih mogućnosti temeljenih na primijenjenim istraživanjim te stvaranje održivih partnerstava između europskih i latinoameričkih aktera u istraživanju i razvoju.

Prvi događaj  u 2016. je Tehnička Misija u Brusselsu od 7. do 10. ožujka. Cilj te četverodnevne misije je predstavljanje europskog i latinoameričkog inovacijskog ekosustava ključnim dionicima iz javnog sektora koji će biti korisni kontakti za daljnji razvoj projekta.

Događanja će biti usmjerena na sljedeće sektore: obnovljive izvore energije, tehnologije za zaštitu okoliša, zdravlje, informcijske i komunikacijske tehnologije, nanotehnoligiju i napredne materijale.

Rezultati događanja u 2015.

4000 kontakata, 434 sastanaka i 237 potencijalnih novih poslovnih mogućnosti temeljenih na tehnologiji  između europskih i latinskoameričkih tvrtki koje su identificirane i nastale tijekom šest događanja održanih 2015. u Brazilu, Kolumbiji, Kostarici, Čileu, Meksiku i Peru , samo su neki od važnih rezultata u prvoj godini rada mreže.

Događanja u organizaciji ELAN mreže u 2015. godini.

To je dobar razlog da nam se pridružite na događanjima 2016.
Više informacija na: