Skip to main content

APD 2000 je uređaj za snimanje rendgenskih zraka difraktiranih s praškastih uzoraka. Iz difraktograma se može odrediti fazni sastav, kristalna strukture te veličine kristala.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
APD 2000 - PXRD
Uža područja primjene
kemija, fizika, geologija, istrživanje raznih materijala
Namjena instrumenta
snimanje rendgenskih zraka difraktiranih s praškastih uzoraka
Popis usluga
Snimanje rendgenskih difraktograma praha
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
mikroskop , difraktometar
Vrsta analize
strukturna analiza , difrakcija rendgenskih zraka
Primjene
modeliranje , određivanje strukture i/ili faznog sastava
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
APD 2000
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
ItalStructures
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
sobna temperatura, mjerno područje je: 2 Theta = 5 - 110 stupnjeva.
Princip rada i mjerna tehnika
Difrakcija rendgenskih zraka na česticama praha kada je zadovoljen Braggov uvjet. Rendgenska cijev je stacionarna, uzorak se rotira za Theta stupnjeva, a detektor za 2 Theta stupnjeva.

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
X/0/A001a

Terms of use

Popis ovlaštenih korisnika
Zavod za kemiju materijala, IRB:
Dr. sc. Josip Bronić (bronic@irb.hr) - kontakt osoba za dogovaranje usluge XRD snimanja
Dr. sc. Stjepko Krehula
Marijan Marcijuš, prof. fizike
Dr. sc. Ana Palčić
Dr. sc. Željka Petrović
Dr. sc. Andreas Puškarić
Dr. sc. Lidija Androš Dubraja

Zavod za fiziku materijala, IRB:
Dr. sc. Marijan Gotić (gotic@irb.hr) - kontakt osoba za dogovaranje usluge XRD snimanja
Dr. sc. Goran Štefanić
Dr. sc. Lara Mikac
Dr. sc. Hrvoje Gebavi
Dr. sc. Davor Ristić
Dr. sc. Ankica Šarić
Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS , servis uz naplatu za sve korisnike , rad uz pomoć ovlaštenog korisnika , znanstvena suradnja

Tržišna prilika

Opis tržišne prilike
Snimanje s ili bez interpretacije difraktograma čvrstih uzoraka (praha). Interpretacija difraktograma se posebno naplaćuje, prema dogovoru.

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.