Skip to main content

Automatski čitač termoluminiscentnih dozimetara, Model HARSHAW 6600

Čitačem termoluminescentnih dozimetara (TLD) mjeri se količina svjetlosti emitirane nakon zagrijavanja prethodno ozračenog TL kristala, čiji je intenzitet proporcionalan apsorbiranoj energiji ionizirajućeg zračenja. Uređaj se koristi za područje dozimetrije, osobne dozimetrije fotonskog i neutronskog zračenja, dozimetrije ekstremiteta, ciljanu dozimetriju u medicini i industriji.

Proizvođač opreme: Thermo Electron Corporation, SAD

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
TLD čitač
Uža područja primjene
radijacijska kemija i fizika, nuklearna fizika
Namjena instrumenta
određivanje apsorbirane doze zračenja
Popis usluga
osobna dozimetrija
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Fizičko-kemijski učinci zračenja u materijalima (098-0982904-2954)
Kategorija
kapitalna
Vrsta analize
strukturna analiza
Primjene
radijacija
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Matična ustanova , Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Location

Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54.
Krilo/Kat/Soba
VII/1/210

Terms of use

Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , rad uz pomoć ovlaštenog korisnika , znanstvena suradnja , servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.