Skip to main content

Axia ChemiSEM je vrsta pretražnog elektronskog mikroskopa koji, za razliku od tradicionalnih SEM uređaja, uvijek prikuplja EDS podatke u pozadini. Koristi jedinstvene algoritme za simultanu obradu SEM i EDS signala, što omogućuje prikaz morfologije i elementarnog sastava uzorka zajedno, u stvarnom vremenu. Elementi u uzorku mogu se uključiti i isključiti, omogućujući da se izolira područja od interesa

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
SEM/EDS
Inventarni broj
49126
Kategorija
kapitalna (> 132.722,81 EUR / 1.000.000 HRK)
Vrsta instrumenta
elektronski mikroskop
Vrsta analize
analiza bioloških uzoraka , površinska analiza
Primjene
vizualizacija
Samostalan/vezan
samostalan
Stanje opreme
potpuno funkcionalan
Discipline
Kemija , Fizika , Geologija
Godina proizvodnje
2021
Datum nabave
21.12.2021
Datum procjene
21.12.2021
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Europska komisija
Vanjski link za kapitalnu opremu

Characteristics

Model
Axia ChemiSEM
Proizvođač
Thermo Fisher
Radno i mjerno područje
5-1000000x
Princip rada i mjerna tehnika
Površina ispitivanog uzorka skenira se s vrlo precizno fokusiranim snopom elektrona. Upadni elektronski snop izbija elektrone iz atoma uzorka (sekundarne elektrone) koji se detektiraju na foto-multiplikacijskom detektoru. Pomoću mikroprocesora ovi signali pretvaraju se u električne signale pri čemu na ekranu nastaje realna trodimenzionalna slika površine uzorka. Elementna mikroanaliza zasniva se na principu da su X-zrake emitirane iz uzorka karakteristične za svaki kemijski element prisutan u uzorku (kvalitativna kemijska analiza). Intenzitet karakterističnog X-zračenja proporcionalan je udjelu svakog pojedinog kemijskog elementa u uzorku (kvantitativna kemijska analiza).
Detaljne tehničke karakteristike
Radni napon: 200V- 30kV
Minimalna radna udaljenost: 3mm
- Nosač: XY: 120 mm x 120 mm
Nagib: od -15° do 90°
Rotacija: 360°
- maksimalna visina uzorka: 128 mm
- maksimalna težina uzorka: 10 kg
- širina komore: 280mm
- Detektori:
-Everhart-Thornley SE Detektor (ETD)
-BSE detektor koji se uvlači (CBS)
-TrueSight X EDS detektor sa ChemiSEM tehnologijom (rezolucija 129eV)
-Optička navigacijska kamera u boji
-CCD IR kamera za gledanje uzoraka u komori
-SE detektor za niski vakuum sa podesivim tlakom do 150 Pa
-katodoluminiscencijski detektor
Popratna i dodatna oprema
-SE detektor za niski vakuum sa podesivim tlakom do 150 Pa -katodoluminiscencijski detektor - Beam Deceleration sa stage bias-om -4,00kV
Nabavna cijena
1023750 HRK
Prenosivost
No
Rad na daljinu
No

Location

Adresa
Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Krilo/Kat/Soba
krilo VII, suteren, 009

Terms of use

Način korištenja instrumenta
samostalno korištenje (kvalificirani/ovlašteni korisnici)

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.