Skip to main content

General instrument information

Namjena instrumenta
Analiza jednostavnih anorganskih aniona i kationa
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
kromatograf
Vrsta analize
kromatografska separacija
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
IC1000 i IC1100
Proizvođač
Dionex
Radno i mjerno područje
kationi: Li, Na, K, Mg, Ca, NH4, ; anioni: F, Cl, Br, SO4, PO4, NO3
Princip rada i mjerna tehnika
Ionska kromatografija je vrlo korisna tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje ionskih vrsta u otopini: kationa, aniona i polarnih molekula. Ova tehnika se zasniva na načelu kromatografske separacije i podrazumijeva razliku u afinitetu sastojaka u uzorku prema ionskoj izmjeni i sorpciji na koloni. Ionska izmjena se zbiva u kolonama punjenim nepokretnom fazom koja je zapravo ionsko-izmjenjivačka smola s aktivnim funkcionalnim skupinama, pozitivno ili negativno nabijenim. Odgovarajući protuioni uz pojedinu funkcionalnu skupinu zamijenjuju se s drugim ionima istog naboja, ali iz pokretne faze, odnosno eluensa. Eluens je inertni medij koji kemijski ne reagira sa uzorkom, a prenosi sastojke iz uzorka od kolone do detektora koji može biti konduktometrijski, elektrokemijski i spektrokemijski. Ionsku izmjenu svakog iona definira konstanta ravnoteže. Rezultat ionske kromatografije je kromatogram-kromatografska krivulja koja prikazuje ovisnost signala o vremenu. Svaki sastojak ima svoje karakteristično vrijeme zadržavanja u koloni, tzv. retencijsko vrijeme. Ono je konstantno pri konstantnim uvjetima ionsko kromatografske analize. Pritom vrijedi da mali ioni prije eluiraju od velikih iona, te također da monovalentni izlaze iz kolone prije nego di- i tri-valentni ioni.
Popratna i dodatna oprema
kolone, pretkolone, supresori

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička c. 54
Krilo/Kat/Soba
VI. krilo/visoko prizemlje/soba 107

Terms of use

Popis ovlaštenih korisnika
Jasminka Kontrec
Lara Štajner
Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
servis uz naplatu za sve korisnike , samostalni rad - ovlašteni korisnici , znanstvena suradnja

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.